Theater Bellevue steunt toptalent van de toekomst!

3Package Deal
Toptalent stimuleren en binden aan Amsterdam als internationale cultuurstad, dat is wat het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en Bureau Broedplaatsen (BBp) voor ogen staat met de 3Package Deal.
Daartoe krijgen jaarlijks tenminste tien jonge, veelbelovende kunstenaars uit diverse kunstdisciplines een jaar lang betaalbare woon- en werkruimte verzorgd door BBp én een ontwikkelbudget van het AFK met een totale waarde van € 22.500 per persoon.
Per kunstdiscipline stelt het AFK coalities samen van gerenommeerde kunstinstellingen uit Amsterdam. Deze instellingen selecteren en begeleiden de toptalenten gedurende een jaar waarin ze toewerken naar een eindpresentatie die hun ontwikkeling zichtbaar maakt voor de stad.

Theater Bellevue is een van de kunstinstellingen in de Coalitie Theater en is na begeleider van regisseur Daria Bukvic en mimer Nikki Hock, nu gekoppeld aan theatermaker Karlijn Kistemaker. 

Selectie
De Amsterdamse partijen die in een coalitie deelnemen mogen ieder één kandidaat voordragen bij het AFK. Iedere kandidaat levert een motivatiebrief aan waarin staat beschreven waarom de 3Package Deal een belangrijke bijdrage of stimulans zou leveren aan de ontwikkeling van de kandidaat. De coalities bepalen vervolgens aan de hand van motivatie, portfolio, cv gezamenlijk en enkele randvoorwaarden wie per coalitie de meest geschikte kandidaat is voor de 3Package Deal.
De geselecteerde kunstenaars een toekenningsbrief voor het ontwikkelbudget. Een 3Package Deal jaar loopt van september tot september.

Begeleiding
Binnen de 3Package Deal zijn de coalities verantwoordelijk voor de begeleiding van de kunstenaars. Iedere coalitie heeft één of twee talenten onder zijn hoede. De begeleiding bestaat uit o.a.:

  • Toegang voor de kunstenaar tot het netwerk van de instelling.
  • Een verantwoordelijke vertegenwoordiger die zorgdraagt voor de begeleiding van de kunstenaar en fungeert als eerste aanspreekpunt. 
  • Begeleiding op zowel inhoudelijk als zakelijk vlak, in de vorm van bilaterale gesprekken tussen de contactpersonen van de coalitie en de betreffende kunstenaar, op initiatief van de kunstenaar.

Afsluiting traject
Aan het eind van het traject worden de behaalde resultaten gedeeld. De coalitiepartijen spelen hierin een faciliterende en en/of adviserende rol. Daarnaast schrijft de kunstenaar een inhoudelijke en financiële evaluatie waarin het werkproces staat beschreven, de stappen die zijn gemaakt, in hoeverre de beoogde doeleinden zijn behaald en welke redenen daaraan ten grondslag lagen.

Coalitie Theater 2013-2014
Daria Bukvić
 werd geboren in de Bosnische stad Tuzla. Haar moeder is een Bosnische moslima en haar vader een katholieke Kroaat. Als in 1992 de Joegoslavische burgeroorloog uitbreekt vlucht Daria met haar moeder naar Nederland. Daar brengen ze twee jaar in een asielzoekerscentrum door voor ze een permanente verblijfsvergunning krijgen. Na het AZC groeit Daria op in een Limburgs dorp waar ze al vroeg haar liefde voor het theater ontdekt. Op haar 17e wordt ze aangenomen op de regie-opleiding van de Toneelacademie Maastricht waar ze in 2011 haar diploma behaalt. Sindsdien heeft Daria voorstellingen geregisseerd voor o.a. Frascati Producties, De Parade, Hofplein Rotterdam en Toneelschuur Producties. Nobody Home was de eerste voorstelling van haar eigen stichting. Ze regisseerde voor Bellevue Lunchtheater Uit diep blauw en vanaf 2017 verbindt Daria zich als regisseur voor vier jaar aan het Nationale Toneel in Den Haag.
Coalitie: Theater Bellevue, Theaterschool Amsterdam en het Compagnietheater.

Coalitie Theater 2014-2015

Nikki Hock is afgestudeerd aan de mime-opleiding en richt zich in zijn werk op het maken van visueel uitgesproken installaties waarin verschillende disciplines samenkomen. Voor hem stond 2015 in het teken van onderzoek en experiment. Dit moet leiden tot een trilogie van performances die mechanismen en wetmatigheden rond gemeenschappelijk geweld als thema heeft.
Coalitie: Theater Bellevue, Theaterschool Amsterdam en het Compagnietheater. 

Coalitie Theater 2015-2016
Karlijn Kistemaker
is theatermaker en studeerde in 2013 cum laude af aan de regie opleiding van de Theaterschool in Amsterdam. In datzelfde jaar won ze de Top Naeff Prijs. Daarna werkte Kistemaker onder andere voor Atelier Oerol/Over het IJ, Noord Nederlands Toneel, Frascati en Compagnietheater. Haar huidige focus is een praktijkonderzoek gericht op een eigenzinnige bewerking van het boek Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Márquez. Via een twaalfdelige theaterserie wil ze het publiek meenemen in haar onderzoek. De eerste drie delen waren in april 2016 te zien in Theater Bellevue. 
Coalitie: Theater Bellevue, Theaterschool Amsterdam en het Compagnietheater.

Klik hier voor meer informatie.