Een brandend huis, ergens in een dorp, stad, gemeente, provincie, koninkrijk of hoofdstad. 
Annie is een doener, Hannie is een beetje angstig en Willie is een gezelligheidsmens.

Onder het genot van een kopje slaapthee banen Annie, Hannie en Willie zich een weg door het zwart-komische doolhof van de taal. Wat niet mag worden gezegd, wordt wel gezegd. Wat wel mag worden gezegd, wordt verkeerd gezegd. 

De voorstelling gaat over een telkens weer ontsporend gesprek tussen de drie dames. Doel van het gesprek is gezelligheid, bevestiging en een rimpelloos verloop van het samenzijn, maar ze stevenen onherroepelijk af op de schroothoop van de menselijke conversatie. Het verlies van de controle over de taal en de etiquette, wordt in de muzikaalabsurdistische tekst van dichter en vertaler Erik Bindervoet genadeloos uitvergroot.

Botten is een voorstelling vol herkenbaar sociaal gestuntel van drie vrouwen die er het beste van proberen te maken. Over slaapthee. Over hoe het is om iemand anders te zijn. Over hoe het is om niet om niet om niet meer uit je woorden te kunnen komen. Over weggaan. En over bijen.

Einde ca. 22.20 uur, geen pauze

spel Lotte Dunselman, Ellen Goemans, Anna Schoen
tekst Erik Bindervoet
concept tgECHO, Roeland Hofman
regie Roeland Hofman
concept vormgeving Sascha van Riel, Suze May Sho
decor, licht Sascha van Riel
kostuums Suze May Sho
dramaturgie Alinde Hoeksma
productie Clare Dowling
techniek Franz Körner

  • None

Een verbale slapstick in drie delen

Prijzen

Normaal
€ 17,50
CJP en Stadspas
€ 15,00
Studenten en MEMBER
€ 11,00