Twee echtparen komen bijeen om een verklaring voor de schadeverzekering op te stellen: de zoon van het ene stel heeft ‘gewapend’ met een stok de zoon van het andere paar twee tanden uitgeslagen. Een uit de hand gelopen kinderruzie, meer is het niet, zo lijken de ouders aanvankelijk overeen te komen.

Beide echtparen, gegoede middenklasse, intellectueel onderlegd en welgemanierd, willen het beschaafd oplossen met een open gesprek, maar gaandeweg blijken woorden - en vooral woordkeuzes - de laagjes vernis van de beschaving grondig af te schuren tot er alleen nog een (verbaal) slagveld overblijft.

Op typisch Volkiaanse wijze ontaardt dit gegeven in een geloofwaardige chaos. Het laat op komische manier zien hoe de spanningen tussen vier echtelieden leiden tot een onontkoombaar eind waarin nog slechts zielige hoopjes mens resteren.

De God van de Slachting van de Franse schrijfster Yasmina Reza is over de gehele wereld met succes gespeeld en door Roman Polanski verfilmd onder de titel Carnage.

spel Bert Bunschoten, Wigbolt Kruijver, Minke Kruijver, Karlijn Kruijver
regie Joep Kruijver
vertaling Laurens Spoor

Einde ca. 16:30 uur

Toch is deze voorstelling óp en tóp Het Volk en dat komt natuurlijk door Kruijver en Bunschoten die niet alleen de gebruikelijke spelhonger tonen, maar ook in absolute topvorm zijn ★★★★ Scenes

Kruijver en Bunschoten in topvorm ★★★★ Scenes

Prijzen

Normaal
€ 17,50
CJP en Stadspas
€ 15,00
Studenten en MEMBER
€ 11,00