Ooit waren de twee zussen een alom geprezen klassiek muzikaal duo op cello en viool. Overal ter wereld speelden zij voor bomvolle zalen. Geld was geen onderwerp, zij leefden in luxe en weelde en hadden vele aanbidders. Nu zijn zij oud. De roem is vervlogen. Het geld is op.

In hun klein geworden wereld vinden de zussen humor en troost bij elkaar, terwijl zij hun aftakeling proberen te verbloemen. Samen dromen zij van hun hoogtijdagen, halen herinneringen op en wordt de aftakeling in alle toonaarden ontkent. Maar met een haperend geheugen en trillende spieren is dit makkelijker gezegd dan gedaan.

De jonge theatermakers van Via Berlin verplaatsen zich met de voorstelling in een veel oudere generatie, een groep die in onze maatschappij in vergetelheid is geraakt. OOIT is een poëtisch muzikaal duet over verval, het verliezen van contact en het verdwalen in eenzaamheid.

Ooit is een intieme muziektheatervoorstelling over tot elkaar veroordeeld zijn.

spel, muziek, concept Dagmar Slagmolen, Rosa Arnold
regie Paul van der Laan
decor, kostuums Dieuweke van Reij
muzikale dramaturgie Sytze Pruiksma
beeld Michiel Voet
teaser Huig van den Hoofdakker

  • None

'Door de tederheid waarmee de zussen elkaar helpen en door uitstekende musicerende kwaliteiten wordt het hele verhaal van de zussen woordeloos al helemaal duidelijk.' (***Theaterkrant)

Prijzen

Normaal
€ 17,00
CJP en Stadspas
€ 15,00
Studenten en MEMBER
€ 11,00