This is a 'language no problem' performance 

NL
Twee werelden naast elkaar weergegeven. Eén wordt geteisterd door oorlogen, massale ontbossing, vervuilde kusten, uitbuiting van werknemers, politieke instabiliteit, slechte hygiënische omstandigheden, vervolging, gedwongen deportatie, misbruik van fossiele brandstoffen, uitgeputte waterbronnen en voedseltekorten. De andere is gezegend met volle supermarkten, veilige straten, stabiele woningen, goede gezondheidszorg, vrijheid, betaald werk, respect voor mensenrechten, dierenwelzijn, recycling, zonne- en windenergie, welvaart en sociale mobiliteit.

En daar tussenin vliegen zwermen vogels. Duizenden doorkruisen de luchten in onnavolgbare patronen. Onophoudelijke beweging. En daarbuiten zijn er planeten, asteroïden, grondstoffen, sterrenstelsels, bloed, cellen, wapens, atomen, elektronen, commercials, ideologieën, angst, vuilnis, hoop, zelfs leven. Nergens in de kosmos is er rust. Stilte is een verzinsel van onze verbeelding. Het enige constante is beweging.

Als het onmogelijk is om een elektron te stoppen, waarom zou je proberen om vogels te stoppen door hekken te bouwen die reiken tot in de hemel?

Birdie is een multimediale voorstelling met live video, objecten, Hitchcock's The Birds revisited, schaalmodellen, 2.000 miniatuur dieren, oorlogen, smokkelaars, een massale migratie en drie performers die deze rommelige wereld benaderen met humor, kritiek en toewijding aan de mensheid.

Einde ca. 20.00 uur (geen pauze)

Credits
performers Àlex Serrano, Pau Palacios, Alberto Barberá
makers Àlex Serrano, Pau Palacios, Ferran Dordal
verteller Simone Milsdochter
lichtontwerp en video Alberto Barberá
geluidsdecor Roger Costa Vendrell
video’s Vicenç Viaplana
schaalmodellen Saray Ledesma, Nuria Manzano
kostuums Nuria Manzano
management Iva Horvat / Art Republic

EN
Two worlds appear side by side. One is plagued by wars, draughts, mass deforestation, polluted coastlines, exploitation of labour forces, political instability, poor hygienic conditions, persecution, forced deportation, abuse of fossil fuels, depleted water sources and food shortages. The other is blessed with full supermarkets, safe streets, stable homes, good healthcare, freedom, paid jobs, respect for human rights, animal welfare, recycling, wind and solar energy, prosperity and social mobility.

In between the worlds fly flocks of birds, thousands of them, traversing the skies in untraceable patterns. There are the birds, with their incessant movement, and then there are planets, asteroids, raw materials, galaxies, blood, cells, weapons, atoms, electrons, commercials, ideologies, fear, trash, hope, even life. Nothing is ever calm in the cosmos. Stillness is a figment of our imagination. The only constant is movement.

If an electron is impossible to stop, why try to stop birds by building fences in the sky?

Birdie is a multimedia performance featuring live video, objects, Hitchcock's The Birds revisited, scale models, 2.000 miniature animals, wars, smugglers, a massive migration and three performers handling this messy world with wit, criticism and commitment to humankind.

Length approx. 60 minutes (no intermission)

Credits
performers Àlex Serrano, Pau Palacios, Alberto Barberá
creators Àlex Serrano, Pau Palacios, Ferran Dordal
narration Simone Milsdochter
lighting design and video programming Alberto Barberá
sound design and soundtrack Roger Costa Vendrell
videos Vicenç Viaplana
scale models Saray Ledesma, Nuria Manzano
costumes Nuria Manzano
management Iva Horvat / Art Republic

Een multimediale voorstelling met live video, objecten, schaalmodellen, 2.000 mini dieren en meer / A multimedia performance with live video, objects, scale models, 2.000 mini animals and more

Prijzen

Normaal
€ 17,50
CJP en Stadspas
€ 15,00
Studenten en MEMBER
€ 11,00