This is a 'language no problem' performance 

NL
Between Two Hands presenteert de voorstellingen Duodenum en The Journal (die vorig seizoen ook op het Pop Arts Festival te zien waren) en geven een preview van hun nieuwe werk.

Duodenum gaat over de diversiteit van de maakbaarheid in de samenleving en de wisselwerking tussen hoe enerzijds mensen dingen en hybriden maken en hoe anderzijds deze dingen en hybriden de mens weer beïnvloeden. De toeschouwer wordt getuige van een serie vreemde experimenten, die in een laboratorium worden uitgevoerd in de aanwezigheid van verschillende poppen.
The Journal is een miniatuur objecttheater voorstelling met een decor van 40 bij 30 centimeter. We zien de mijmeringen van een eenzame man in een decor waarin objecten de overhand nemen.

Einde ca. 21.30 / 23.30 uur (incl. korte pauze)

vormgeving, performance Erin Tjin A Ton, Gosia Kaczmarek
regisseur Anna Verduin
geluidsontwerp Duodenum René Thie, Kaveh Vares
geluidsontwerp The Journal Ernst Walgenbach

EN
Between Two Hands presents two performances that were seen at last year’s Pop Arts Festival - Duodenum and The Journal – along with a preview of their latest production.

Duodenum shows society as it is ever diverse and manipulated, with people constantly creating objects and hybrids on the one hand, and those objects and hybrids influencing the people right back. The audience will witness a series of strange experiments, conducted in a laboratory filled with puppets.
The Journal is a miniature theatre performance with a 40x30cm-large stage, featuring the ponderings of a lonely old man whose life is being taken over by objects.

Length approx. 90 minutes (including short intermission)

stylists and performers Erin Tjin A Ton, Gosia Kaczmarek
director Anna Verduin
sound designer Duodenum René Thie, Kaveh Vares
sound designer The Journal Ernst Walgenbach

Drie miniatuur objecttheatervoorstellingen / Three miniature object theatre performances

Prijzen

Normaal
€ 11,00
CJP en Stadspas
€ 9,50
Studenten en MEMBER
€ 9,50