Mbembe & the end of Western dominancy

Postcolonial Europe?

Forum on European Culture
za 2
juni
  • za 2 jun
    16:00 - 18:00
    We Are Public programma
    Theater Bellevue, Amsterdam
    Grote Zaal

Wat is Europa's positie in deze hedendaagse geglobaliseerde wereld waarin mensen, producten en kennis voortdurend grenzen over gaan en burgers over de hele wereld meer verbonden zijn dan ooit tevoren?

For English see below

Mbembe & the end of Western dominancy

Volgens filosoof Achille Mbembe, een van de beroemdste postkoloniale denkers wereldwijd, is het tijd voor een radicale verandering van ons wereldbeeld. Europa moet haar positie als oude grootmacht van zich afschudden. En verantwoordelijkheid nemen voor haar invloed en acties buiten de grenzen van het Europese continent en opkomende niet-westerse regio's erkennen. Wat is nodig om zo'n grote verandering van perspectief tot stand te brengen? Wat zullen de effecten zijn? En hoe kunnen we een Europese identiteit en cultuur definiëren in een postkoloniale wereldorde? Hoe ziet een meer rechtvaardige toekomst eruit? Achille Mbembe deelt zijn visie tijdens dit programma en zoekt naar antwoorden. De jonge en getalenteerde schrijver, theatermaker en verhalenverteller Ogutu Muraya opent het programma met een theatrale introductie.

Achille Mbembe (Kameroen, 1957) is een vooraanstaand filosoof en politiek theoreticus die uitgebreid heeft geschreven over de Afrikaanse politiek en de postkoloniale theorie. Hij is aangesloten bij gerenommeerde universiteiten zoals Berkeley, Columbia en Yale University. Mbembe is vooral bekend om zijn boek Critique of Black Reason.

Ogutu Muraya (Kenia, 1986) is een theatermaker, schrijver en verhalenverteller. Hij speelt zijn uitvoeringen over de hele wereld. Momenteel is hij artist in residence in Amsterdam.


De voertaal van dit programma is Engels. 

Dit programma is een onderdeel van de tweede editie van het Forum on European Culture: “Act for Demcracy!”. Waar de toekomst van Europa steeds onzekerder lijkt, brengen wij vooraanstaande artiesten, filosofen, economen en politici bijeen tijdens een 4-daagse interdisciplinair programma om Europa en haar toekomst te bespreken.

Meer informatie: www.cultureforum.eu

Postcolonial Europe?
Mbembe & the end of Western dominancy

What is Europe’s position today in a globalized world where people, products and knowledge cross borders continuously and citizens all over the world are more connected than ever before? According to philosopher Achille Mbembe, one of the most famous postcolonial thinkers worldwide, it is time for a radical change of our worldview. Europe should leave its comfortable island of the past. Take responsibility for its influence and actions beyond the borders of the European continent and acknowledge the existence of upcoming non-western regions. What is needed to bring about such a big change of mind? What will be the effects? And how can we define a European identity and culture in a postcolonial world order? What does a more just future look like? Achille Mbembe shares his vision during this programme and search for answers. The young and talented writer, theatre maker and story teller Ogutu Muraya opens open the programme with a theatrical introduction.

Achille Mbembe (Cameroon, 1957) is a leading philosopher and political theorist who has written extensively on African politics and postcolonial theory. He has been affiliated to renowned universities such as Berkeley, Columbia and Yale University. Mbembe is most known for his book Critique of Black Reason.

Ogutu Muraya (Kenia, 1986) is a theatre maker, writer and storyteller. He plays his performances all of the world. Currently he is artist in residence in Amsterdam.

This programme is a part of the second edition of the Forum on European Culture: “Act for Democracy!”. At a time when the future of Europe is more uncertain than ever before, we bring together leading and inspiring artists, thinkers, economists and politicians during a 4-day interdisciplinary programme to discuss Europe and its future.

More information: www.cultureforum.eu