How can museums build bridges both within and beyond societies?

The 21st century Museum: A place where cultures meet?

Forum on European Culture
vr 1
juni
  • vr 1 jun
    17:00 - 19:00
    We Are Public programma
    Theater Bellevue, Amsterdam
    Grote Zaal

Het museum van de 21e eeuw: een plek waar culturen elkaar ontmoeten? Een dialoog tussen museumprofessionals uit Europa en de Arabische wereld.

For English see below

The 21st century Museum: A place where cultures meet?

Musea over de hele wereld worstelen om meer cultureel divers te worden wat betreft bezoekers, programma's en tentoonstellingen tot aan de staf en het bestuur van de musea en culturele organisaties zelf. Hoe gaan museumprofessionals om met deze worsteling? En hoe kunnen musea bruggen slaan binnen eigen samenleving en internationaal?

Een interessant voorbeeld is The Louvre Abu Dhabi, dat eind 2017 voor het eerst haar deuren opende. Het museum had als doel een echt 'universeel museum' te zijn - een term die verwijst naar beroemde musea die collecties kunst en culturele objecten bezitten van over de hele wereld. Dit is geen uniek fenomeen. Meerdere Westerse musea vertakken zich in het Midden-Oosten. Tegelijkertijd zien we ook een toenemende belangstelling voor tentoonstellingen met kunst uit de Arabische wereld in Europa, bijvoorbeeld als we kijken naar het Institute du monde arabe in Parijs. Kunnen we spreken van een gelijkwaardige culturele uitwisseling tussen Europa en de Arabische wereld, waardoor er meer wederzijds begrip ontstaat tussen beide delen van de wereld?

We zullen deze ontwikkelingen onderzoeken tijdens een culturele uitwisseling, met culturele professionals uit zowel Europa als de Arabische wereld. Deelnemers zijn onder andere:
Reem Fadda - Onafhankelijke curator, gevestigd in Ramallah
Salama Al Shamsi - Senior Project Manager bij Zayed National Museum op Department of Culture and Tourism
Achim Borchardt-Hume – Hoofd tentoonstellingen, Tate Modern
Hissa Al Dhaheri - Adjunct-directeur, Louvre Abu Dhabi
Wim Pijbes – voormalig directeur Rijksmuseum & huidig directeur Stichting Droom & Daad
Dit programma word mede mogelijk gemaakt door Patrick de Vries

Als een onderdeel van een culturele uitwisseling tussen Europa en de Arabische wereld organiseren wij ook het programma Bridging cultures, bridging societies.

De voertaal van dit programma is Engels.

Dit programma is een onderdeel van de tweede editie van het Forum on European Culture: “Act for Democracy!”. Waar de toekomst van Europa steeds onzekerder lijkt, brengen wij vooraanstaande artiesten, filosofen, economen en politici bijeen tijdens een 4-daagse interdisciplinair programma om Europa en haar toekomst te bespreken.

Meer informatie: www.cultureforum.eu

 

 

Als een onderdeel van een culturele uitwisseling tussen Europa en de Arabische wereld organiseren wij ook het programma Bridging cultures, bridging societies.
Koop een combiticket hier: Regulier/Korting

The 21st century Museum: A place where cultures meet?
How can museums build bridges both within and beyond societies?

Museums over the world struggle to become more culturally diverse ranging from their visitors, programmes and exhibitions, to the management teams of museums and cultural organizations. How do museum professionals deal with this struggle? And how can museums build bridges both within and beyond societies?
An interesting example is The Louvre Abu Dhabi, which opened its doors for the first time at the end of 2017. The museum aimed at being a true ‘universal museum’ – a term that refers to famous museums with collections of art and cultural items from around the world. This is not a unique phenomenon. Western museums are increasingly looking to branch out to the Middle East. At the same time we also see an increasing interest in exhibitions with art from the Arab world in Europe, for example if we look at the Institute du monde arabe in Paris. Can we speak of an equal cultural exchange between Europe and the Arab world, which creates a greater mutual understanding between both parts of the world?

We will investigate these developments during a true cultural exchange, with cultural professionals both from Europe and the Arab World. Participants are amongst others:
Reem Fadda – Independent curator, based in Ramallah
Salama Al Shamsi - Senior Project Manager at Zayed National Museum at Department of Culture and Tourism
Achim Borchardt-Hume - Director of Exhibitions at Tate Modern
Hissa Al Dhaheri - Deputy Director, Louvre Abu Dhabi
Wim Pijbes - Emeritus General Director of the Rijksmuseum
This programme is made in collaboration with Patrick de Vries.

As part of this cultural exchange between Europe and the Arab world we also organize the programme Bridging cultures, bridging societies.

This programme is a part of the second edition of the Forum on European Culture: “Act for Democracy!”. At a time when the future of Europe is more uncertain than ever before, we bring together leading and inspiring artists, thinkers, economists and politicians during a 4-day interdisciplinary programme to discuss Europe and its future.

More information: www.cultureforum.eu

 

As part of this cultural exchange between Europe and the Arab world we also organize the programme Bridging cultures, bridging societies.
Buy your combiticket here: Regular/Reducted