Een luide, persoonlijke en rake aanklacht tegen verkrachting als oorlogswapen

JULIDANS 2018: UNWANTED

Dorothée Munyaneza / Compagnie Kadidi
3
jul
-
4
jul
Data & tickets
 • di 3 jul
  20:30 - 21:45
  BELLEVUE EXTRA: nagesprek met Dorothée Munyaneza
  Theater Bellevue, Amsterdam
  Grote Zaal
 • wo 4 jul
  19:00 - 20:15
  Theater Bellevue, Amsterdam
  Grote Zaal

Ze staat meestal zelf op het podium – ze is een rasperformer – en vertelt de verhalen die we misschien liever niet willen horen, van mensen die anders niet aan het woord komen.

BELLEVUE EXTRA
op 3 juli nagesprek met Dorothée Munyaneza

Onderdeel van:
Julidans

NL

Toen in 1994 de Rwandese genocide losbarstte (800.000 slachtoffers), was Dorothée Munyaneza twaalf jaar oud. Ze wist te ontkomen en vluchtte naar Groot-Brittannië. Na een kunstopleiding vestigde ze zich in Marseille, waar ze een veelzijdig leven leidt als danseres, choreograaf, actrice en zangeres. Haar eigen voorstellingen gaan over haar thuisland.

Als performer zagen we Munyaneza op Julidans al in voorstellingen van Robyn Orlin, Rachid Ouramdane en Kaori Ito. Haar eerste choreografie Samedi Détente – een behoorlijk heftige terugblik op de genocide – speelde op ons talentenpodium NEXT. Nu staat Munyaneza meer dan terecht op het hoofdpodium.

Munyaneza creëerde UNWANTED op uitnodiging van het prestigieuze Festival van Avignon 2017. De voorstelling is een aanklacht tegen verkrachting als wapen in de oorlog. Tussen april en juli 1994 werden alleen al in Rwanda 100.000 tot 250.000 vrouwen verkracht. Munyaneza geeft, misschien wel voor het eerst, de slachtoffers een stem op het toneel: de vrouwen, maar ook de (ongewenste) kinderen die ze na de verkrachting kregen. Munyaneza maakte deze voorstelling op basis van interviews met slachtoffers. UNWANTED is niet zozeer een dansvoorstelling als wel een performance met tekst, muziek, dans en beelden uit het nieuws.

Munyaneza slaagt erin de verhalen van deze vrouwen en kinderen persoonlijk en tastbaar te maken. En daardoor komen ze keihard aan.

Credits

ENG

A loud, personal and straightforward indictment of rape as a weapon of war.

When the Rwandan genocide erupted in 1994 (800,000 victims), Dorothée Munyaneza was twelve years old. She managed to escape and fled to Britain. After leaving art school she settled in Marseille, where she leads a multifaceted life as a dancer, choreographer, actress and singer. Her own performances are about her homeland. She usually takes to the stage herself - she is a born performer - and tells the stories we might not want to hear, from people who would otherwise not get their say.

As a performer we have already seen Munyaneza at Julidans in performances by Robyn Orlin, Rachid Ouramdane and Kaori Ito. Her first choreography Samedi Détente – a fairly intense review of the genocide - played on our NEXT talent stage. Munyaneza now more than deserves to be on the main stage.

Munyaneza created UNWANTED at the invitation of the prestigious Festival of Avignon 2017. The performance is an indictment of rape as a weapon in the war. Between April and July 1994, 100,000 to 250,000 women were raped in Rwanda alone. Munyaneza gives, possibly for the first time, the victims a voice on stage: the women, but also the (unwanted) children they had after the rape. Munyaneza made this performance based on interviews with victims. UNWANTED is not so much a dance performance as a performance with text, music, dance and images from the news.

Munyaneza succeeds in making the stories of these women and children personal and tangible. And that's why they are hard-hitting.

BELLEVUE EXTRA
di 3 juni | 22:00 uur
Nagesprek in de Grote Zaal met Dorothéé Munyaneza