Pop Arts Festival

Onderdeel van:
Festivals en series

 

Van dinsdag 17 t/m zondag 22 april presenteren Theater Bellevue, De Krakeling en De Brakke Grond de negende editie van het International Pop Arts Festival. Een jaarlijks festival waarin poppen- en objecttheater centraal staat; een discipline dat zich steeds meer vermengt met dans, circus, mime, beeldende kunst, film en muziek.

In het Pop Arts Festival 2018 wordt de positie van de mens in zijn omgeving onder de loep genomen. Makers kijken met een nieuwsgierige blik naar de wereld van de dieren, naar natuurverschijnselen, naar het verstrijken van de seizoenen. Dansers versmelten met een mysterieus natuurlandschap, en acteurs gaan de strijd aan met futuristische dimensies. Ook zien we figuren die zich terugtrekken in hun eigen wereld, die in al hun eigenaardigheid begrip en bewondering creëren. Pop Arts Festival is een ode aan de mens in al zijn facetten en een oproep om ons te blijven verwonderen over de levendige wereld van objecten!

 

///

 

From Tuesday 17 to Sunday 22 April, Theater Bellevue, De Krakeling and De Brakke Grond present the ninth edition of the International Pop Arts Festival, an annual festival in which puppet and object theatre takes centre stage; a discipline that is increasingly infused with dance, circus, mime, visual arts, film and music.

In the Pop Arts Festival 2018, the position of mankind in its environment is examined. Artists look with an inquisitive gaze at the world of animals, at natural phenomena, at the passage of the seasons. Dancers merge with a mysterious natural landscape, and actors engage in battle with futuristic dimensions. We also see figures who retreat into their own world, and who, in all their peculiarity, engender understanding and admiration. Pop Arts Festival is an ode to mankind in all its facets and a call to continually let ourselves be amazed by the vibrant world of objects!

 

Events in dit thema