foto Jorrit Lousberg

Winnaar TheaterTekstTalent Stipendium 2022

Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent deze unieke prijs toe in samenwerking met Fonds De Versterking.  De winnende, beloftevolle toneelschrijver kan hiermee een nieuw en oorspronkelijk toneelstuk schrijven, maar ontvangt ook een startbedrag om het stuk op de planken te brengen.  

Alle woorden die ik nog niet kende

Ahilan Ratnamohan (Melbourne, 1984) is taal-enthousiast en doorgaans bezig met het aanleren van minstens twee talen tegelijkertijd. Hoewel Nederlands hem voortdurend omringt, liet hij die taal lang aan de kant liggen. Tussen 2010 en 2018 – zijn eerste jaren in België – verzamelde hij een lijst van hem nog onbekende woorden. In de winnende theatertekst Alle woorden die ik nog niet kende probeert Ahilan om alle 840 woorden van zijn lijst te gebruiken in een monoloog. Wat betekent het om een nieuwe woordenschat in gebruik te nemen? Zal deze monoloog überhaupt begrijpelijk zijn voor Ahilans ‘medemigranten’?

Uit het juryrapport

‘Met het plan voor de tekst ‘Alle Nederlandse woorden die ik nog niet kende’ creëert Ahilan Ratnamohan een experimentele theatermonoloog die tegelijkertijd ook een middel is om de Nederlandse taal te leren. In zijn eigenzinnige tekst experimenteert hij met taalleren als performance. Het taalleerproces en het stuiten op nieuwe woorden vormen de dramaturgie van de toneeltekst, in plaats van personages of plot. De tekst prikkelt zowel emotioneel als rationeel en laat lezer en publiek voelen hoe het is om een buitenstaander te zijn op een manier die nog niet eerder te zien is geweest in het theater.’