Het Vervoegde Leven is een theatrale en ontroerende biografie over een doodgewone en toch bijzondere vrouw geboren in de jaren dertig van de vorige eeuw. Een vrouw die onze moeder of onze oma geweest had kunnen zijn. Een vrouw met mooie en minder mooie herinneringen. En een vrouw die zich niks voor zou kunnen stellen bij onze tijd van mobiele telefoons, sociale media en zelfprofilering.

Alix Adams – die lange tijd aan mugmetdegoudentand verbonden was en bij veel mensen bekend is door haar rol van de spirituele Eva uit Hertenkamp - vertelt over deze vrouw en speelt fragmenten uit alle stadia van haar leven. Het leergierige meisje, de zorgzame moeder, de teleurgestelde echtgenote en de demente eenzame oma. Die laatste weet ondanks haar verwarde geest moeiteloos de beelden van haar jeugd op te roepen. En zo is de voorstelling behalve een portret ook een soort kijkdoos in de werking van ons brein en welke plaats herinneringen daar in hebben.

Joost II Sickenga heeft in een serie korte teksten deze vrouw tot leven gewekt. Iedere alinea leest als een kort gedicht. Haar leven is een vervoegd leven. Langs de strakke schoolse lijnen van de werkwoordvervoegingen krijgt het vorm. Werken, willen, trouwen, wandelen, hebben, fluisteren. In een landschap van video en geluid vormt het geheel een monument voor een onzichtbaar leven, waarin veel te herkennen valt.

spel, regie Alix Adams
tekst, animaties Joost II Sickenga
eindregie Carina Molier
toneelbeeld Christiaan Klasema
geluidsontwerp Olaf Stuut
videobeelden Annemarie van Buuren, familie Huizing
techniek, videomontage Joren Rupert
kostuum Ronald van der Kemp
affichebeeld Ellis Faas
teaser Huig van den Hoofdakker
een coproductie van mugmetdegoudentand, Ha-ha het leven, van Joost II Sickenga en Bellevue Lunchtheater

  • None

Een poëtisch en liefdevol portret van een bijzonder doodgewone vrouw

Prijzen

Normaal
€ 16,00
CJP en Stadspas
€ 14,00
Studenten en MEMBER
€ 11,00