foto Rio Staelens

Ohm

WArd waRD
di 21 mrt 20:30 - 21:25
  • di 21 mrt
    20:30 - 21:25
    Grote Zaal - geplaceerd

Weerstand. Verlies. Actie. Verstilling. Een eenzame strijd. Een pompende en doorlopende herhaling zonder eind. Bewegen wordt dwangmatig vechten om controle te behouden. Weerstand bieden tegen het vluchtige en vergankelijke. Lichamen in verzet, lichamen in overgave.

For English see below

Het onderwerp ligt Ann Van den Broek na aan het hart en haar interpretatie in Ohm maakt controle en verzet tastbaar in de combinatie van dwingende ritmes en weerbarstige performers. Soortgelijke spanning uit zich in Ann Van den Broeks werk vaak indirect via andere thema’s. In Ohm ligt de focus op het idee van weerstand en stript ze haar werk van bijkomende emoties om de essentie te raken. De dringende stijl houdt de weerstand vast en voelbaar in het hier en nu. Ohm voelt als een tunnel zonder eind. Een geëngageerde en uiteindelijk vernietigende schets.   

Ohm past bij de actualiteit waarin we nu leven. De dualiteit rond opvolgen en verzet, weerstand en verlies, controle en loslaten vraagt opnieuw om aandacht. Voor Van den Broek is deze reprise een moment om te reflecteren op de oorspronkelijke voorstelling. Misschien is er na deze herneming wel een nieuwe noodzaak voor een herinterpretatie van identiteit en authenticiteit. Ligt de balans inmiddels ergens anders?

Ohm is een voorstelling uit 2010 die Ann Van den Broek in opdracht van en in samenwerking met COVER #2 creëerde. Het stuk is gebaseerd op de voorstelling Mijn solo voor Marie (Vernietigd), die de eigenzinnige Belgische choreograaf Marc Vanrunxt in 1997 maakte. Van Den Broek ging met dit materiaal aan de slag en vond haar eigen vorm. 

ENG

Resistance. Loss. Action. Tranquility. A lonely struggle. Pulsating and continuously repeating - without end. Moving becomes a compulsive battle to retain control. Offering resistance to the superficial and the perishable. Bodies resisting, bodies surrendering.

The subject matter is very special to Ann Van den Broek and her interpretation in Ohm makes control and resistance palpable – in combination with its compelling rhythms and determined performers. A similar tension is often expressed indirectly in Ann Van den Broek’s work via other themes. In Ohm she focuses on the idea of resistance and strips the piece of incidental emotions in order to get to the essence of it. The urgent style hangs on to the resistance and makes it tangible in the here and now. Ohm feels like an endless tunnel. An absorbing and ultimately destructive sketch.

Ohm is relevant in the times we are currently living in. The dichotomy between following and opposition, resistance and loss, control and letting go is challenging us again. Reason for Van den Broek to revisit and reflect on the original production. Maybe after this revival the need to reinterpret identity and authenticity will resurface. Or has the balance shifted?

Ohm is a production created in 2010 by Ann Van den Broek in collaboration with COVER #2 which also commissioned it. The work is based on the production Mijn solo voor Marie (Vernietigd) created by the unconventional Belgian choreographer Marc Vanrunxt in 1997. Van Den Broek delved into the material and found her own expressive form. Niek Kortekaas designed a new set inspired by the original set design. Arne Van Dongen composed new music for Ohm, and Bernie van Velzen created the lighting design.

Donkere trip terug naar de eighties

PZAZZ

"Ohm sluit aan bij de vele stukken die geïnspireerd zijn door de rave. Maar het stuk handhaaft ook een fascinerende neutraal, houdt het midden tussen tango en harcore, tussen extatisch ritueel en mechanische beproeving, tussen vrije wil en volgen." Theaterkrant

"Bij Ohm kan je er als kijker niet omheen, de dansers dansen zich te pletter. En daarna?" PZAZZ

Credits

choreografie Ann Van den Broek
performers Jean-Gabriel Maury, Carla Guerra, Kamil Pilarski, Isaiah Selleslagh, Karolina Krynicka (in wisselende samenstelling)
geluidsperformance staalplaat Ann Van den Broek, Karolina Krynicka
muziek Arne Van Dongen
toneelbeeld Niek Kortekaas
lichtontwerp Bernie van Velzen
styling Ann Van den Broek