foto Victoria Rose Roy

NOMADICS

Lisbeth Gruwez, Maarten Van Cauwenberghe (BE) / Voetvolk
Julidans 2023 | wereldpremière
vr 14 jul en za 15 jul

In Nomadics van Voetvolk, het Vlaamse dansgezelschap van Lisbeth Gruwez en Maarten Van Cauwenberghe, wordt wandelen tot levenskunst verheven. Stap voor stap verstillen, in verbinding met de natuur rond Amsterdam. Met als eindpunt theater Bellevue: je wandelt zó de bühne op voor het bijwonen van de voorstelling. Hoe zul je die ervaren, met je nieuwe wandel-state of mind?

For English see below

Acht dansers geven een stem aan de natuur: bij uitstek de plaats om tot rust te komen. Maar wat geven we haar daarvoor in ruil terug? Voetvolk verbeeldt hoe ze naar ons kijkt en onze voetstappen ondergaat. 

In Nomadics vormen de dansers een (voorbij)razend landschap. Soms zijn ze boom, soms zijn ze gras. Soms zijn ze rots, soms zelfs mens. De voortdurende transformatie resulteert in schoonheid én in frictie: er hangt spanning in de lucht. Maar zoals de fysica ons leert: frictie leidt uiteindelijk tot warmte, vertraging of verandering. Door het gevecht heen zoeken de dansers naar verbinding, zowel met de natuur als met elkaar.
Muziek staat daarbij in symbiose met de dans, zoals altijd bij Voetvolk. Maarten Van Cauwenberghe nam tijdens voorbereidende wandelingen geluiden op – stappen, water, wind in de bomen, snelwegen… – en brouwde er environmental techno van. 

Voorafgaand aan de show maken de dansers een tocht van twaalf kilometer, het publiek wordt warm maar vrijblijvend uitgenodigd om met ze mee te wandelen*. De dansers verschijnen op een afgesproken plaats en uur en pikken hen op voor een tocht, waarin kijken, ervaren en verbinding met het landschap centraal staan. In velden, langs weilanden en sloten, met Amsterdam als vergezicht. De tocht eindigt op de bühne van Bellevue, waar de wegen weer scheiden en de performance kan beginnen. Maar de ervaring van de tocht keert in verhevigde vorm terug.

Optionele, complementaire wandeling* start op
Vrijdag 14/07 om17:30
Zaterdag 15/07 om 16:00
Startpunt van de wandeling: Internationaal Theater Amsterdam

*Dichter bij Theater Bellevue is er een aansluitmogelijkheid om de laatste kilometers mee te lopen. Helemaal niet meewandelen maar wél naar de voorstelling gaan, kan ook. De wandeltocht is er niet enkel voor doorgewinterde wandelaars, maar vraagt wel om goeie wandelschoenen, aangepaste kledij (bijvoorbeeld in geval van regen), een goedgevulde waterfles en een versterkende snack voor onderweg. Er wordt op een bescheiden tempo gewandeld met absolute aandacht voor ieders veiligheid.

ENG

A walk in nature as a prelude to a completely new theatre experience

In Nomadics by Voetvolk, the Flemish dance and music group of Lisbeth Gruwez and Maarten Van Cauwenberghe, walking is elevated to an art of living. Growing stiller with every step, connecting with nature around Amsterdam. With Bellevue Theatre as the finishing point: you walk straight onto the stage to attend the show. How will you experience that, with your new walking state of mind?

In Nomadics, the dancers form a (passing) raging landscape. Sometimes they are trees, sometimes they are grass. Sometimes they are rock, sometimes even human. The constant transformation results in beauty as well as friction: there is tension in the air. But as physics teaches us: friction eventually leads to warmth, slowing down or change. Through the friction, the dancers search for connection, both with nature and with each other.

In this, music is in symbiosis with dance, as always at Voetvolk. Maarten Van Cauwenberghe recorded sounds during preparatory walks - steps, water, wind in the trees, highways... - and brewed them into environmental techno.

Prior to the show, the dancers make a twelve-kilometre hike, the audience is warmly but non-committally invited to walk with them*. The dancers will appear at an agreed place and time and pick them up for a tour, which focuses on looking, experiencing and connecting with the landscape. In fields, along meadows and ditches, with Amsterdam as a vista. The tour ends on the Bellevue stage, where the paths separate again and the performance can begin. But the experience of the tour returns in intensified form.
 
Optional, complimentary hike* starting times:
Friday 14/07 at 17:30
Saturday 15/07 at 16:00
Starting point of the hike: Internationaal Theater Amsterdam

*Closer to Theater Bellevue, there is an opportunity to join and walk the final kilometres with the group. Not walking along at all, but going to the performance is also possible. The walk is not for seasoned hikers only, but does require good walking shoes, appropriate clothing (e.g. in the case of rain), a well-filled water bottle and a fortifying snack for the road. The walking pace will be moderate, and absolute attention will be given to everyone's safety.

 

Credits

choreografie Lisbeth Gruwez
compositie, geluidsontwerp en live muziek Maarten Van Cauwenberghe
performance Antoni Androulakis, Artemis Stavridis, Francesca Chiodi Latini, Lucie Domenach, Raoul Riva, Simon Arson, Tim Bogaerts, Valeria Saija
dramaturgie Bart Meuleman

kostuumontwerp Eli Verkeyn
productie Voetvolk vzw
coproductie KVS –Royal Flemish Theatre, Julidans, Theater Freiburg & Charleroi Danse
MET DE STEUN VAN de Vlaamse Gemeenschap & de Tax Shelter-maatregel van de Belgische overheid

Julidans

2 – 16 juli 2023