Foto: Afagh Morrowatian

Tidal Wave

Charles Pas en Roshanak Morrowatian
vr 8 dec en za 9 dec

Fight, Flight, Freeze, Fawn? Tidal Wave is een bewegingsvoorstelling die de fysieke sporen van trauma blootlegt.

For English see below

In dit duet delen de makers Roshanak Morrowatian en Charles Pas zonder schroom hun littekens. Meegenomen door een vloedgolf aan overlevingsmechanismen, zoeken ze naar de grenzen van hun spel. Wat blijft er over na het breken van de golf? 

Zo ontstaat een zoektocht waarin het onbespreekbare in een scherpe, choreografische taal invoelbaar wordt gemaakt, waar radeloosheid verzachtend kan zijn en waar ontroering gevonden kan worden in de meest grimmige taferelen. 

Onze trauma’s zijn verschillend en liggen buiten onze macht, maar is het mogelijk om ze nadien ook als broze kracht te zien? Kan mijn pijn ook jouw pijn zijn? 

Nagesprek

Za 9 december, na afloop, Speakeasy
Na afloop van de voorstelling ben je welkom voor een nagesprek met de makers en dansers Charles Pas en Roshanak Morrowatian. Het gesprek wordt geleid door moderator Marta Lietti, onderzoeker op het gebied van oud-Grieks theater en religie.  

ENG

Fight, Flight, Freeze, Fawn? Tidal Wave is a movement performance exposing the physical traces of trauma. In this duet, makers Roshanak Morrowatian and Charles Pas share their scars without hesitation. Taken by a tidal wave of survival mechanisms, they search for the limits of their play. What's left after the wave breaks? This creates a quest in which the unmentionable is made tangible in a sharp, choreographic language, where distress can be a soothing element and where emotion can be found in the grimmest of scenes. Our traumas are different and beyond our control, but is it possible to see them as a fragile force afterwards? Can my pain also be your pain? 

About the artists
Roshanak Morrowatian
(Iran, 1989) draws attention to unnoticed details, invisible people and forgotten stories in her work. With her company Rover, she creates interdisciplinary dance performances based on social commitment. As an artist, Morrowatian explores the physicality of memories, the fluidity of traditions, and diasporic identity. Her work has been awarded the BNG Bank Dance Award and the Dutch Dance Days Award, among others. 

Charles Pas (Belgium, 1998) with his Studio FCP creates performances at the intersection of performance, absurd theatre and magical realism. The existential dilemmas of contemporary life are exposed in a physical play between dream and reality. With melancholy and humor, Pas draws his spectators into a sensory world that only exists in that moment. 

Roshanak Morrowatian and Charles Pas will be artists in residence at ICK Dans Amsterdam/Artist Space in 2023 and 2024. Both makers are also supported by the ‘Nieuwe Makers Regeling’ of the Performing Arts Fund NL. 

Press about previous work
‘Unnoticed, you think of all those fearful faces of Afghan children, over there and over here, who cannot see what is happening to them, something that is using them as a toy. In this way, Kites brings burning current affairs into the theatre like a kite.‘ – Theaterkrant.nl about Kites by Roshanak Morrowatian

‘Pas subjects his body to the bizarre flow of everyday sounds and shows what impact those massed sounds can have when they enter the body (or rather the mind). Victory Boogie Woogie is a sad as well as funny solo by someone trying to get a grip on life. Minimalist and at the same time layered in his sensory experience.’ – Theaterkrant about Victory Boogie Woogie by Charles Pas

Post-Event Conversation
Saturday 9th of December, Speakeasy
After the performance, you are welcome to join a discussion with the creators and dancers Charles Pas and Roshanak Morrowatian. The conversation will be led by moderator Marta Lietti, a researcher in the field of ancient Greek theater and religion.

Credits

concept, choreografie en uitvoering Roshanak Morrowatian,Charles Pas 
compositie Rint Mennes 
lichtontwerp Finn Borath 
dramaturgie Wessel Padberg 
eindregie Hidde Aans-Verkade
artistieke begeleiding Hildegard Draaijer, Jellie Schippers
fotografie Afagh Morrowatian

productie Studio FCP, Rover
coproductie Feikes Huis, ICK Dans Amsterdam/Artist Space, deSingel 
Mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds en Provincie Limburg

 

Meer over de makers

Roshanak Morrowatian brengt in haar werk onopgemerkte details, onzichtbare mensen en vergeten verhalen onder de aandacht. Met haar gezelschap Rover maakt zij interdisciplinaire dansvoorstellingen vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Als kunstenaar verkent Roshanak de fysicaliteit van herinneringen, de fluïditeit van tradities en de diasporische identiteit.

Charles Pas
maakt voorstellingen op het snijvlak van performance, absurd theater en magisch-realisme. De existentiële dilemma's van het hedendaagse leven worden blootgelegd in een lichamelijk spel tussen droom en realiteit. Met melancholie en humor trekt Charles zijn toeschouwers mee in een zintuigelijke wereld die alleen op dat moment bestaat.