Anthony van Gog - Foto: Bas de Brouwer

Anthony van Gog / Yoko Haveman

Crowdkill / Conundrum
Moving Futures Festival
za 25 mei 20:30
  • za 25 mei
    20:30
    Grote Zaal

For English, see below

Moving Futures is hét festival waar je dans van de nieuwste generatie makers in al zijn verschijningsvormen beleeft. Elke avond biedt het festival vernieuwende dans in een royaal uiteenlopend programma. 

Programma 25 mei

Conundrum 
Yoko Haveman


Conundrum is een interdisciplinaire solovoorstelling die de manifestaties van wrijving, confrontatie en de obstakels van het denken onderzoekt. Terwijl ze dit fysieke werk zelf uitvoert, daagt Haveman de sensorische en emotionele aspecten uit van de kijker. Door objectmanipulatie, fysiek theater en cinematografische beelden experimenteert Haveman met identiteit als idealisme.

Haar werk is geïnspireerd door het in vraag stellen van menselijk gedrag en filosofieën, van het kwetsbare tot het onoverwinnelijke, vooral onder de paraplu van het (on)bewuste zelf. In Conundrum zien we een verstrikt wezen met een drie meter lange metalen ketting als metafoor voor geconditioneerd idealisme. Welke ideeën worden opgelegd door opvoeding, cultuur en omgeving, en hoe onderscheidt ze deze van haar natuurlijke gedachten? Door fysiek theater en tekst te combineren, laat ze zien hoe identiteit vorm kan geven in abstractie en tegelijkertijd een oprechte verbinding met het publiek kan zoeken.


Crowdkill
Anthony van Gog


Stap binnen in de wereld van Crowdkill, de nieuwste performance van Anthony van Gog, waarin een intens basgeluid de boventoon voert. Omringd door vier mega subwoofers zoekt een figuur de grenzen van zijn lichaam op. De intense bas bouwt samen met een soundscape van instrumentale melodieën, omgevingsgeluiden en live-lichaamsgeluiden een ruimte waarin niets meer zeker is. Wat gebeurt er als het lichaam van de performer, maar ook dat van jou als toeschouwer, geen herkenningspunten meer heeft en zich nergens meer aan vast kan houden?

PLANmaker Anthony van Gog (Antwerpen, 1996) werkt de komende jaren onder de vleugels van DansBrabant en Veem House of Performance aan zijn onderzoek naar het ‘zelfloze lichaam’ – het idee dat wij mensen geen vaste kern hebben, maar dat identiteit zich vormt door ons te spiegelen aan wat er buiten ons gebeurt. Zelfontplooiing is zo niet meer een zich gestaag opbouwende ontwikkeling, maar een “naar alle kanten toe vallen, zonder enig houvast, een constant muterend lichaam”.

 

ENG

Program May 25th

Conundrum 
Yoko Haveman

Conundrum is an interdisciplinary solo performance that explores the manifestations of friction, confrontation, and the obstacles of thought. Performing this physical work herself, Haveman challenges the viewer’s sensory and emotional aspects. With the use of object manipulation, physical theater and cinematic imagery, she experiments with the notion of identity as an idealism. Her work is inspired by questioning human behavior and philosophies, from the vulnerable to the invincible, all under the umbrella of the (un)conscious self. In Conundrum, we see an entangled being with a three-meter-long metal chain as a metaphor for conditioned idealism. Which ideas are imposed by nurture, culture, and environment, and how does she distinguish them from her natural thoughts? Combining physical theater and text, she demonstrates how identity can give shape in abstraction while seeking a genuine connection with the audience.


Crowdkill
Anthony van Gog

About Yoko Haveman
Yoko Haveman (Brazilian/Japanese, 1994) is a Dutch interdisciplinary dance artist, creator, photographer, and director, with a background in martial arts, modern dance and music. As a creator, Haveman choreographed a short fiction dance film in 2023 called Paradise Lost by Jordy Tempelman, and directed a full-length music and dance concert called ‘Solastalgia’ with and for the eccentric indie band LUKA. Topics that inspire Haveman’s work include human behavior, philosophy, and cinematography. She shapes it with connection, absurdity, and an interest in the transient ways of life, translated to stage and film. Furthermore, Yoko has been nominated for the Young Swan Award for the most impressive dance performance by the Association of Theater and Concert Hall Directors (VSCD), in 2022.

 

 

Credits

Conundrum
choreography, concept and performance Yoko Haveman
sound design Danny van der Lugt
light design Yoko Haveman
dramaturgy Merel Heering, Lloyd Marengo
artistic advice Kristin De Groot
In collaboration with Dansateliers, Lloyd’s Company
thanks to: De Dansers, Courtney May Robertson

Crowdkill
maker Anthony van Gog
performer Evangelos Biskas
geluidsontwerp Boris de Klerk, Anthony van Gog
lichtontwerp Erik van de Wijdeven
productie PLAN Brabant / DansBrabant in coproductie met Veem House for Performance
Met dank aan Club Smederij, De Nieuwe Vorst, Joel Thurman

 

Meer over de makers

Yoko Haveman (Braziliaans/Japans, 1994) is een Nederlandse interdisciplinaire danskunstenaar, maker, fotograaf en regisseur, met een achtergrond in martial arts, moderne dans en muziek. Als maker choreografeerde Haveman een korte fictiedansfilm in 2023 genaamd Paradise Lost van Jordy Tempelman, en regisseerde een avondvullend muziek- en dansconcert genaamd 'Solastalgia' met en voor de excentrieke indieband LUKA. Onderwerpen die Haveman inspireren in haar werk zijn menselijk gedrag, filosofie en cinematografie. Ze geeft het vorm met verbinding, absurditeit en een interesse in de vergankelijke manieren van leven, vertaald naar toneel en film. Daarnaast is Yoko in 2022 genomineerd voor de Jonge Zwaan voor meest indrukwekkende dansvoorstelling door de Vereniging van Theater- en Concertgebouwdirecties (VSCD)

Anthony van Gog (Antwerpen, 1996) studeerde in 2019 af aan de performance opleiding van de Toneelacademie Maastricht. Hij ontwikkelt sindsdien een transdisciplinaire performancepraktijk op het grensvlak van het theatrale en het museale. Om zijn artistieke werk te voeden met meer theorie volgde hij een master in filosofie aan de Universiteit van Antwerpen. In 2021 maakte Anthony met Maarten Heijnens de voorstelling Heartscore. De komende jaren richt Anthony zich bij PLAN Brabant op een onderzoek naar het zelfloze lichaam. Daarnaast maakte hij crowdkill onder het mentorschap van DansBrabant en in samenwerking met residentiepartner en coproducent Veem House for Performance. 

Contextprogramma: 

WIE IS BANG VOOR DANS?

Voel je je soms verloren bij hedendaagse dans? Snap je niet altijd wat de dansers op het podium doen, ondanks de fraaie beschrijvingen op de website? Of misschien ben je wel té goed op de hoogte en te kritisch. Hoe kun je het verloren plezier terugvinden?Natalia Amelia Saied, host in de kunsten, nodigt je uit om anderen te ontmoeten rondom de ervaringen met dans. Om samen de warm-up en de cool down te doen. Ervaren hoe dans betekenisvol kan zijn voor ieder van ons. 
Doe je mee? 

Aanvangstijd 19.30 uur, eindtijd een half uur na einde voorstelling
Taal: Engels
Meld je aan bij het kopen van je kaartje.
Verzamelpunt: bordes in de hal van Theater Bellevue.