© Raymond van Mil

Sons of Abraham

Raphael Rodan / Sahand Sahebdivani / Storytelling Centre
English spoken
di 22 sep - do 24 sep

Na hun eerdere voorstellingen: Kingdom of Fire and Clay en My Father Held a Gun (Winnaar Amsterdam Fringe Gold Award 2017) - waarin Raphael Rodan (1980, Israël) en Sahand Sahebdivani (1980, Iran) zichzelf en hun (familie)band bevroegen, kruipt dit succesvolle duo nu in de huid van iemand anders…

 Engels gesproken  English spoken
For English see below

De Koerdisch-Iraakse broers Adil en Sami(r) doen hun laatste nachtdienst als schoonmakers van een bordeel in de Rosse Buurt. Ze staan op het punt terug te keren naar Irak, om hun moeder die onlangs is overleden een waardig afscheid te geven. Maar over hun plannen daarna zijn ze niet eerlijk geweest naar elkaar.

Een barre vluchttocht en 5 jaar leven in illegaliteit heeft de broers veranderd. Sami ambieert het Westerse leven in zijn volle glorie, vooral de vrije moraal. Adil mist het collectieve levensgevoel uit zijn thuisland en kijkt steeds meer naar zijn religieuze wortels. 

Terwijl de broers schoonmaken en het op handen zijnde vertrek bespreken, gaan we terug in de tijd. Met verhalen over de vlucht, westerse waarden, oosterse normen, uitsluiting, assimilatie en het immense interne conflict dat beide broers ervaren. 


 IN DE PERS 
"Het is knap en moedig dat de beide acteurs de bijbelse achtergrond – ze zijn immers de zonen van Abraham – tot uitgangspunt nemen voor een voorstelling waarin de vrijheid van het westen lonkt, ze werken in een bordeel als teken van ongebreidelde seksuele vrijheid, maar ook de onwrikbare waarden van het leven in het Midden-Oosten van grote betekenis blijven."  Theaterkrant


 Podcast inleiding
Verhalenverteller, schrijver en theatermaker Sahand Sahebdivani vertelt over de voorstelling Sons of Abraham, én over wat er gebeurt als verhalenvertellers gaan acteren... ENGLISH
In Sons of Abraham nothing is what it seems at first glance
Raphael Rodan (1980, Israel) and Sahand Sahebdivani (1980, Iran) discovered themselves and their family connection in: Kingdom of Fire and Clay and My Father Held a Gun (winner of the Amsterdam Fringe Gold Award 2017). This time this successful duo takes on the role of someone else.

Two Kurdish brothers Adil and Sami(r) do their last night shift as cleaners of a brothel in the Red Light District. They are about to return to Iraq, to give a dignified farewell to their recently deceased mother. But they have not been honest to each other about their plans...

5 years of living illegaly have changed the brothers. Sami aspires to Western life in its full glory, especially the free thinking. Adil misses the collective sense of life from his home country and has increasingly returned to his religious roots.

While the brothers are cleaning and discussing the impending departure, we go back in time. They tell stories about their flight, discuss Western values, Eastern standards, exclusion, assimilation and wrestle with the immense internal conflict that both brothers experience. Like in many biblical stories, they are tied together by their brotherhood, but is it enough to keep them together?... 

In Sons of Abraham is niets zeker, en niks zo zwart en wit als het op het eerste gezicht gepresenteerd wordt. 

Credits

spel Raphael Rodan, Sahand Sahebdivani
regie Tom Radcliffe
co-regie Julie Peters
tekst Raphael Rodan, Sahand Sahebdivani, Tom Radcliffe
scenografie Mirko Lazović
Een productie van Storytelling Centre

Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt worden door het Kickstart Cultuurfonds