Wij danken onze subsidiënten en fondsen

Theater Bellevue ontvangt structurele subsidies van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

 

Theater Bellevue ontvangt projectsubsidies van Stichting Melanie, Keep an Eye Foundation (BIES try-out podium), Prins Bernhard Cultuurfonds, Van Meeuwen Kan Fonds, het Nederlands Letterenfonds, Provincie Noord-Holland, Fonds Cultuurparticipatie, Dioraphte, de Leeuwensteinstichting, Janivo, AMVJ-Fonds, Stadsdeel Centrum en particuliere begunstigers.

                   Dioraphte logo