Feminale

Krisztina de Châtel / Astrid Boons
Dans op Dinsdag | double bill
za 28 aug - zo 29 aug

 Double Bill 

Oorlog en conflict brengt mensen – en vrouwen in het bijzonder - overal ter wereld in een moeilijke positie. Hun natuurlijke neiging naar verbinding en harmonie staat op gespannen voet met het verlangen naar onafhankelijkheid, vrijheid en zelfbehoud.

Feminale, het choreografisch tweeluik van Krisztina de Châtel en Astrid Boons is geïnspireerd op strijdbare kracht, solidariteit en onderlinge steun. Een zoektocht naar balans in onzekere tijden die universeel herkenbaar is en ons allemaal aangaat.

 Krisztina de Châtel  SCALA

Met het gloednieuwe Scala kiest Krisztina de Châtel voor de context van het wereldtoneel waar oorlog, polarisatie en geweld diep ingrijpen in het lot en leven van vrouwen. De Châtel daagt haar danseressen uit om op een metershoge, draaiende trap te strijden voor hun evenwicht. De trap is ontworpen door De Châtel. Van scenograaf Theun Mosk komt het idee de trap te laten bewegen. In repetitieve patronen bewegen de vijf danseressen over de treden, op zoek naar zekerheid en rust die de kolkende wereld niet biedt.

 Astrid Boons  ARISE

In haar nieuwe choreografie Arise toont Astrid Boons ons het persoonlijke perspectief waarbij de aan vrouwen opgelegde sociale en maatschappelijke verwachtingen bepalen welke ambities passend zijn. Drie danseressen strijden met fysiek dwingende kaders. Kaders die uit niet meer bestaan dan licht. Intuïtief en zoekend vloeien en stollen de lichamen in de ruimte, tot ze langzaam hun kracht en fragiliteit onthullen.

Astrid Boons is onmiskenbaar een belangwekkend talent. Krisztina de Châtel is al decennia de grande dame van de Nederlandse moderne dans én ondersteunde al vele talenten. Met deze samenwerking geeft zij opnieuw een impuls aan de ontwikkeling van de moderne dans in Nederland.

Double bill over de universele strijd voor emancipatie en de erkenning van de kracht van vrouwen

Het is een krachttoer hoe de danseressen zich in strakke formaties fraai uitgelicht staande houden op de draaiende trap

De Volkskrant

“Het is prachtig hoe De Châtel werkt met tegenstellingen: mens-machine, licht-donker, gevoelig-hard. De trap is als oorlogstuig, eenmaal op gang gebracht is er geen houden meer aan.” Trouw

“Het is De Châtel ten voeten uit: strijdbare vrouwen die in volle concentratie minimalistische patronen uitvoeren. Het is ook De Châtel anno nu: evenzeer geïnspireerd door ruimtelijke uitdagingen als maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen.” NRC

 Double Bill 

Feminale invites you to step into the world of women through a choreographic double bill by Krisztina de Châtel and Astrid Boons, centring on the universal struggle for emancipation and the recognition of the power of women.

 Krisztina de Châtel 

In the brand-new Scala, Krisztina de Châtel chooses the context of the world stage in which war, polarisation and violence profoundly affect the fate and lives of women. De Châtel challenges her dancers to keep their balance on a metres-tall stair of her own design. Scenographer Theun Mosk suggested the idea of a revolving stair. The five dancers move across the steps in repetitive patterns, in search of peace and security that their turbulent world does not offer. 

 Astrid Boons 

In her new choreography Arise, Astrid Boons shows us the personal perspective in which the social and societal expectations that are imposed on women determine which ambitions are appropriate. Three dancers struggle against stringent physical boundaries that consist of nothing more than light. Intuitively and searchingly, the bodies flow and solidify in space, until they slowly reveal their power and fragility. Astrid Boons is undeniably a prominent talent. Krisztina de Châtel has for decades been the grande dame of Dutch modern dance, and has over the years supported many talents. With this collaboration, she once again gives an impulse to the development of modern dance in the Netherlands.

Credits

choreografie Krisztina de Châtel, Astrid Boons compositie J.S. Bach, Han Otten (Scala), Miguelàngel Clerc Parada (Arise) dansers Marina Bilterijst, Alina Fejzo, Alice Gioria, Martina Orlandi, Karolina Szymura, Federica Panariello, Julia Drittij repetitors Francesca Monti, Dries van der Post idee, concept trap Krisztina de Châtel scenografie Theun Mosk | Ruimtetijd lichtontwerp Bernie van Velzen dramaturgisch advies Arise Eva Martinez realisatie trap Marq Claessens, Florain Verheijen realisatie toneelbeeld Merijn Versnel | Ruimtetijd kostuums Min Li techniek Mart Hielema, Marcel Slagter