Foto: Martijn Gijsbertsen

STORM

LeineRoebana / Calliope Tsoupaki
Dans op Dinsdag
di 24 mei en wo 25 mei

STORM is een unieke samenwerking tussen voormalig Componist des Vaderlands Calliope 
Tsoupaki, een componist die durft te denken vanuit beweging en choreografen Andrea Leine en 
Harijono Roebana, die vorm geven aan klank. Vitale emoties en ordening, dans en muziek 
ontmoeten elkaar in een storm-achtige voorstelling met zes dansers en drie musici.

 

For English see below

Een basklarinet speelt klaaglijk, dan weer fel; een theorbe klinkt als een mandoline in een jazzorkest, de contrabas wordt welluidend beroerd door een blauwogige danseres, of nee toch een musicus.

LeineRoebana staat bekend om haar cross-disciplinaire producties waarin dans en muziek samensmelten tot één geheel. Calliope Tsoupaki laat zich in haar werk beïnvloeden door zowel oude als hedendaagse muziek; Westerse compositietechnieken en de traditionele klanken uit Griekenland en het Midden-Oosten. Haar muziek kenmerkt zich door haar melodische karakter, warm geluid en emotionele kwaliteit.

STORM klinkt dreigend, maar dans en muziek zijn intiem, als een bezwering van de storm. Klank en beweging roepen een echo op van oude Griekse volksfeesten, afwisselend ritueel en emotioneel. Elementen als cirkelbewegingen, ingehouden energie als stilte voor de storm en het passionele van de Griekse dans en muziek vormen de basis. Die echo wint aan momentum door de gezamenlijke nieuwe ordeningsprincipes waarmee Calliope Tsoupaki en LeineRoebana dans en muziek doen versmelten.

STORM is een achtbaan van dans en muziek: van gedragen beweging, iconische gebaren en rituele precisie tot ingehouden en directe emoties uitgevoerd door een jonge cast van zes dansers en musici David Kweksilber op (bas)klarinet, David Mackor op theorbe en Dominique Chabot op contrabas. De jonge modeontwerper Carlijn Veurink voegt daar met haar autonome sculpturale kostuums een laag aan toe.

Publieksonthaal

Voorafgaand aan de voorstelling nodigt LeineRoebana haar publiek uit om kennis te maken met dansers, musici en choreografen voor een bijzondere inleiding op het toneel: een half uur voor aanvang gaan de zaaldeuren open voor het bij het publiek inmiddels zeer geliefde publieksonthaal! Bijzondere ervaringen tijdens het maakproces en inspiratiebronnen worden gedeeld en er is de mogelijkheid om vragen te stellen, terwijl de dansers en muzikanten zich opwarmen en voorbereiden op de voorstelling. Aansluitend op het publieksonthaal begint de voorstelling.

English

STORM is a unique collaboration between former Composer des National Calliope Tsoupaki, an artist who dares to think in terms of movement, and choreographers Andrea Leine and Harijono Roebana, who bring shape to the sound. Electric emotions and order, dance and music meet in a storm of a performance with six dancers and three musicians. 

LeineRoebana is known for her cross-disciplinary productions in which dance and music merge into one. Calliope Tsoupaki is influenced in her work by both early and contemporary music; Western composition techniques and the traditional sounds from Greece and the Middle East. Her music is characterized by its melodic character, warm sound and emotional quality. 

STORM may sound threatening, but dance and music are intimate artforms, creating something akin to an incantation of the storm. Sound and movement echo ancient Greek folk festivals, alternating between ritualistic and emotional. Elements such as circular movements, restrained energy - as the calm before the storm - and the passion of Greek dance and music form the basis. This echo is reverberating, gaining momentum through the joint new ordering principles with which Calliope Tsoupaki and LeineRoebana merge dance and music. 

STORM is a hurricane of dance and music: from carried movement, iconic gestures and ritual precision to restrained and direct emotions performed by a young cast of six dancers and musicians David Keweksilber on clarinet (bass), David Mackor on theorbo and Dominique Chabot on double bass. The young fashion designer Carlijn Veurink adds a layer to this with her impressive sculptural costumes.

 

Muziek en dans opereren, zoals te verwachten bij LeineRoebana, autonoom én tezamen.

Theaterkrant

"Storm is bij uitstek een ensembledans. De energieke groepsdansen getuigen van een behoefte tot samenzijn en samengaan. Vol overgave deelnemen aan dit gebeuren levert een gevoel van bevrijding op die aanstekelijk werkt op het publiek." Theaterkrant

"Storm is een prachtige polyfonie van bewegingen uit de LeineRoebanastijl, gemixt met Griekse volksdans, muziek uit verschillende windrichtingen en het gehuil van een gestrande zeehond." Het Parool

"De stormachtige uitbarstingen van individuele dansers geven de nieuwe choreografie van LeineRoebana een aangename aardse warmte. In Calliope Tsoupaki’s compositie klinkt Griekenland door." ★★★ NRC

"Met meanderende lijnen roept David Kweksilber op (bas-)klarinet Griekse sferen op, vaak even gevolgd door David Mackor, die zijn theorbe ook als ritme-instrument inzet. De contrabas van Dominique Chabot fungeert als aanjager voor de manische dansdrift van zes dansers." ★★★ NRC

"De abstracte danstaal van LeineRoebana geeft de Griekse dansfolklore extra diepgang." ★★★★ Trouw

Credits

concept, choreografie Andrea Leine, Harijono Roebana
compositie Calliope Tsoupaki
dans Andrea Pisano, Timon De Ridder, Aika Goto, Kris Mohammed Adem, Benedita Crispiniano, Margarida Constantino
musici  David Kweksilber ((bas) klarinet), David Mackor (theorbe), Dominique Chabot (contrabas)
kostuums Carlijn Veurink
toneelbeeld Andrea Leine, Harijono Roebana, Jeroen Smith
lichtontwerp Jeroen Smith

Meer over de makers

LeineRoebana,  het dansgezelschap van choreografen Andrea Leine en Harijono Roebana, vervult door haar unieke, eigenzinnige danstaal en werkwijze een geheel eigen plaats in de Nederlandse en internationale danswereld. Het gezelschap staat bekend om het opwindende fysieke dansidioom en de centrale rol van live uitgevoerde muziek in het werk. De producties van LeineRoebana verrassen met bijzondere vervlechtingen van hedendaagse dans, tekst, vormgeving en de meest uiteenlopende muzikale klankkleuren. In de choreografieën ontmoeten kunstenaars uit verschillende culturen, disciplines en achtergronden elkaar en verhouden zich tot de wereld om ons heen.

Muziek heeft een gelijkwaardige plaats in het werk. Muziek en dans vormen samen één geheel. Eén adem. Een verandering in de dans heeft gevolgen voor de muziek en omgekeerd. Een muzikale gedachte zet zich voort in beweging. Een dansthema wordt muziek. In de gelaagde producties van het gezelschap bewegen zowel dansers als musici. LeineRoebana werkte o.a. met componisten als Tan Dun, Iwan Gunawan en Kate Moore en musici als violiste Liza Ferschtman, gitarist Wiek Hijmans en zangeres Elisabeth Hetherington. Naast producties voor het theater maakt LeineRoebana voorstellingen op speciale locaties zoals LOST INTIMACY (’21) in een voormalig industrieel gebouw of locatievoorstellingen tussen het groen op muziekfestival Wonderfeel en Oerol.

Calliope Tsoupaki deelt met LeineRoebana een voorliefde voor oude én hedendaagse muziek; westerse compositietechnieken en de traditionele klanken uit Griekenland en het Midden-Oosten. In haar werk laat Tsoupaki zich beïnvloeden door al deze aspecten en creëert zo een geheel eigen stijl. Haar muziek wordt gewaardeerd om haar melodische karakter, warm geluid en emotionele kwaliteit. Haar bekendste werk, het oratorium St. Luke’s Passion, combineert de contrasterende werelden van de West-Europese eigentijdse klassieke muziek en de Byzantijnse muziek van Oost-Europa. Ze componeerde ruim 100 werken in vele genres: solo-, orkest- en kamermuziek, vocale muziek, dansen theatermuziek, opera en oratorium. In het instrumentarium maakt ze vaak gebruik van bijzondere instrumenten zoals qanûn, ney, kemençe, draailier, viola da gamba en panfluit. Calliope heeft zich ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende componisten van Nederland en was van 2018-2021 Componist des Vaderlands. Zij ontving in 2021 van het Fonds Podiumkunsten de Matthijs Vermeulenprijs voor haar werk Thin Air.