foto Conni Trommelitz

Double bill: Through & Kāli Mātā

Korzo / Justin de Jager / Poernima Gobardhan
di 30 mei 20:30 - 21:40
  • di 30 mei
    20:30 - 21:40
    Grote Zaal - geplaceerd

Met deze double bill beleef je twee dansvoorstellingen op één avond met uiteenlopende dansstijlen van hedendaags choreografietalent. Een afwisselende avond met de solo Kālī Mātā van een van de grote talenten van de Indiase dans Poernima Gobardhan en het duet Trough van de talentvolle choreograaf Justin de Jager.

For English see below

Justin de Jager - Through 

Iedereen zal het herkennen: Soms moet je ‘ergens doorheen’ om er uiteindelijk beter uit te komen. Through is een duet dat dit gegeven zowel in concept als vorm belichaamt.

In het ontwapenende Through ontleedt de maker voor je ogen de ogenschijnlijke magic trick die het threaden lijkt. In zijn dans blikt Justin terug op zijn prille carrière als choreograaf: de eenzame eerste stappen, de kwetsbare experimenten, het geploeter en getwijfel, de hernieuwde inspiratie en het samenwerken. De solo mondt uit in een duet van Justin met zijn goede vriendin en jarenlange danspartner Tosca Knauf.

In 2021 ontving de grotendeels selfmade Justin de Jager de Leo Spreksel Award voor jong choreografisch talent. Een extra steun in de rug nadat hij in 2019 met zijn duet Grayscale zowel de eerste prijs op AmsterDans als de publieksprijs van de Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC) verdiende. Through is het resultaat van de residentie die verbonden is aan de Spreksel Award.

Justins werk valt op door zijn specialisatie in threading. Een bewegingsconcept uit de breakdance waarbij op allerlei manieren optische illusies worden gecreëerd met het lichaam in een ogenschijnlijk oneindige opvolging aan bewegingen. Het complexe partnerwerk dat met threading gepaard gaat neemt de kijker mee in een hypnotiserende trance.

 

“Het kijken naar het werk van deze jonge maker laat je de oerbetekenis van choreografie ervaren. Het scheppen van een verbintenis tussen lichamen in de ruimte en het daarmee creëren van een verbinding tussen mensen. Precies dat wat we in deze tijd zo nodig hebben. Die verbinding zie je ook bij de platforms waar hij zijn werk presenteert: hij vindt zijn publiek net zo makkelijk bij zijn optredens tijdens dance battles als bij open air voorstellingen, clubs en de sjieke schouwburg.”Leo Spreksel over Justin de Jager

Poernima Gobardhan - KĀLĪ MĀTĀ

In Kālī Mātā worden het intellect en het lichaam tegen elkaar afgewogen. In een wereld die is ingericht aan de hand van orde, categorieën en kaders wordt je vermogen om dingen te begrijpen, geprezen. Juist in tijden als deze willen we de chaos om ons heen onder controle krijgen. Dit doen we door goed doordachte keuzes te maken en geen ruimte voor fouten te laten zodat alles duidelijk is. Maar wat bevindt er zich voorbij deze duidelijkheid? Voorbij het intellect? Kālī Mātā vertrekt vanuit deze duidelijkheid met de wens om hieraan voorbij te gaan. Dit betekent het aangaan van een strijd en de bereidwilligheid om de duisternis, datgene wat we niet kennen, tegemoet te gaan.

De bewegingstaal Bharata Natyam vervult zoals gewend van Gobardhan een belangrijke rol in Kālī Mātā. Maar er doet zich ook een intrede van een andere bewegingsvorm waardoor de solo is geïnspireerd, Kalaripayattu een vechtsport uit Zuid India. Precisie in handgebaren, intense emotie en een meeslepende geluidslandschap nemen je mee in deze strijd tussen het intellect en het lichaam.

ENG

In Kālī Mātā, the intellect and the body are weighed against each other. In a world organized by order, categories and frameworks, your ability to understand things is praised. In times like these, we want to get the chaos around us under control. We do this by making well-considered choices and leaving no room for errors so that everything is clear. But what lies beyond this clarity? Beyond the intellect? Kālī Mātā departs from this clarity with the desire to go beyond it. This means entering into a battle and being willing to face the darkness that we do not know of. 

As usual from Gobardhan, the movement language Bharata Natyam plays an important role in Kālī Mātā. But there is also an appearance of another form of movement that inspired the solo, Kalaripayattu, a martial art from South India. Precision in hand gestures, intense emotion and an immersive soundscape take you into this battle between the intellect and the body. 

Credits

Kālī Mātā

productie Poernima Gobardhan & Korzo 
concept, Choreografie & Dans Poernima Gobardhan 
assistent choreograaf Chandenie Gobardhan 
coach Leo Spreksel
muziek Sam van Eenbergen, Vidwan SV Giridhar 
lichtontwerp Albert Tulling 
kostuum Jorrien Schoneveld 
foto Gerrit Schreurs 
Met dank aan Fonds Podiumkunsten

 

Through

choreografie Justin de Jager
performance Justin de Jager, Tosca Knauf
artistic coach Leo Spreksel
lichtontwerp Wilbert van den Boogert
muziek Andreas Tegnander
producent Korzo
Met dank aan Mirjam Zwanenburg, Jimi Dormans

Meer over de makers

Poernima Gobardhan - KĀLĪ MĀTĀ

De Haagse danseres en choreograaf Poernima Gobardhan is getraind in de klassieke Indiase dans, Bharata Natyam (of Bharatanatyam) dat haar oorsprong heeft in Zuid-India. In 2007 rondde zij in Mumbai de opleiding voor Moderne Indiase dans af.

Tijdens haar dansstudie rolde zij op jonge leeftijd in de rol van eigenaresse van haar eigen dansschool, Pretima Ke Dewashrie. Hier maakte zij verschillende stukken voor haar leerlingen en uiteenlopende samenwerkingsprojecten. Op deze manier maakte Poernima kennis met het makersschap en was meteen verkocht. In het begin werd zij in haar eigen werk vooral gedreven door een protest ten opzichte van de rigide regels van de Indiase klassieke dans en wilde deze doelbewust breken. Pas nadat zij zich verder verdiepte in de klassieke bewegingstaal en haar Bharata Natyam opleiding afrondde in 2012 kwam hier een omslag in. De klassieke training toonde haar andere, onbekende wegen en diepere lagen in dans en via deze weg is Poernima gekomen op het punt waar zij zich nu bevindt en ervaart zij de Bharata Natyam als alomvattend.

Vanwege haar onderzoekende karakter merkte Poernima al snel dat het plaatsen van de Indiase klassieke bewegingstaal in een Westerse context leidde tot een nieuw begrip van dans. En juist dit nieuwe begrip is wat zij in haar eigen werk wil verkennen. De Master Theaterwetenschap heeft haar gestuurd richting de Indiase dramaturgie, een belangrijke benaderingswijze als het gaat om het maken van werk.

ENG

The Hague dancer and choreographer Poernima Gobardhan is trained in the classical Indian dance, Bharata Natyam (or Bharatanatyam), which has its origins in South India. In 2007 she completed her education for Modern Indian dance in Mumbai.

During her dance studies, she played the role of owner of her own dance school, Pretima Ke Dewashrie, at a young age. Here she made several pieces for her students and various collaborative projects. In this way, Poernima became acquainted with makers and was immediately sold. In the beginning, her own work was mainly driven by a protest against the rigid rules of Indian classical dance and deliberately wanted to break them. Only after she further immersed herself in the classical movement language and completed her Bharata Natyam training in 2012, this changed. The classical training showed her other, unknown ways and deeper layers in dance and through this way Poernima has come to the point where she is now and she experiences the Bharata Natyam as all-encompassing.

Because of her investigative nature, Poernima soon noticed that placing the Indian classical movement language in a Western context led to a new understanding of dance. And it is precisely this new concept that she wants to explore in her own work. The Master of Theater Studies has steered her towards Indian dramaturgy, an important approach when it comes to creating work.