A day at the circus

Circuspunt / TENT
spoken in english
do 12 jan 10:00 - 18:00
  • do 12 jan
    10:00 - 18:00
    spoken in English
    Grote Zaal - geplaceerd

Gesprekken, performances en hands-on labs voor professionals

FOR ENGLISH CLICK HERE

Tijdens A Day at the circus brengen we programmeurs, marketeers, technici, producenten, journalisten en circus professionals bijeen rond prangende vragen die de wasdom van het Nederlands circus dwars zitten. Zo heeft het imago van circus nog steeds te lijden onder stereotypering of loopt circus in de representatie van etnische diversiteit op het podium nog achter. En tussen de wens tot programmering en de daadwerkelijke presentatie, liggen ook nog flink wat technische en productionele uitdagingen die het circus eigen is. 

Na een succesvolle eerste editie in 2021 zetten we vanuit Circuspunt & TENT het inhoudelijk gesprek tussen het brede culturele veld en het circusveld verder. We onderzoeken en bespreken hoe we het publiek kunnen bereiken; we informeren het brede veld uit andere disciplines over de ontwikkelingen in het Nederlandse circus; en bevorderen de onderlinge kennismaking tussen deze doelgroepen. Met vereende krachten brengen we circus verder tot wasdom.

Programma

10:00 - Inloop & koffie
10:30 - Opening door de host (Maaike Muis ), Circuspunt (Marc Eysink Smeets), TENT (Rosa Boon) en Theater Bellevue (Eve Hopkins). 
11:00 - Keynotes van onder meer Cahit Metin (Circusproducent & -technicus), Thabi Mooi (Equity, Diversity, Inclusion expert) en een optreden van circus studenten van Codarts Circusarts (Karin & Hedvig Brodén).
12:00 - Lunch De Smoeshaan (incl. lunch en twee consumptiebonnen).
14:00 - Diverse workshops over productionele & technische uitdagingen voor podia en bespelers (Mirjam Zwanenburg, Korzo), schrijven over en dealen met het imago van circus (Annette Embrechts, freelance criticus bij de Volkskrant) en Astrid Elburg over de representatie van etnische diversiteit.
15:45 - Koffie Pauze
16:00 - Afsluiting & optreden van circusmaker Hendrik Van Maele en Eliot de Haspe
16:45 - Borrel

Festivalprogramma: theaterbellevue.nl/thisisnotacircus

ENG

Talks, performances, and hands-on labs for professionals. Circus is doing well. Years of investment in the discipline are paying off, the Dutch contemporary circus is on its way to maturity. But the road towards it is full of bumps and challenges. How do we make circus possible on even more stages? And how can we further encourage audience interest?

Program

10:00 - Entry & coffee
10:30 - Opening by the host (Maaike van Langen), Circuspunt (Marc Eysink Smeets), TENT (Rosa Boon) and Theater Bellevue (Eve Hopkins). 
11:00 - Keynotes by Cahit Metin (Circus producer & technician), Siela Ardjosemito-Jethoe (Equity, Diversity, Inclusion expert) and a performance by circus students from Codarts Circusarts (Karin & Hedvig Brodén), among others.
12:00 - Lunch at De Smoeshaan (lunch and two drinks included)
14:00 - Various workshops on production & technical challenges for stages and performers (Mirjam Zwanenburg, Korzo), writing about and dealing with the image of circus (Annette Embrechts, freelance critic at de Volkskrant) and on the representation of ethnic diversity.
15:45 - Coffee Break
16:00 - Closure & performance by circus creator Hendrik Van Maele and Eliot de Haspe
16:45 - Drinks
 

Festivalprogram: theaterbellevue.nl/thisisnotacircus

During A Day at the circus, we bring together programmers, marketers, technicians, producers, journalists, and circus professionals around the key questions that bother the maturity of Dutch circus. For instance, the image of circus still suffers from stereotyping or circus still tends to be underperforming in the representation of ethnic diversity on stage. And between the desire for programming and the actual presentation, there are also quite a few technical and production challenges inherent to circus.

After a successful first edition in 2021, we from Circuspunt & TENT will continue the substantive conversation between the broad cultural field and the field of circus. We investigate and discuss how to reach the audience; we inform the broad field from other disciplines about the developments in Dutch circus; and promote mutual acquaintance between these target groups. Together, we bring circus to maturity.

Onderdeel van
THIS IS NOT A CIRCUS

Credits

A Day at the circus wordt georganiseerd door Circuspunt i.s.m. TENT. Circuspunt is het platform voor het (verenigde) Nederlandse circusveld. Het ondersteunt en stimuleert de algehele ontwikkeling van de circussector en vertegenwoordigt de circusbelangen naar partijen buiten de circuswereld.

artistieke commissie Sandra Smits, Jolanda Spoel, Jördis Cordua, Thomas Falk, Do Verschragen, Chiva Brons en Rosa Boon 
productieleiding Majlen Hoogeveen

This is not a circus

30 nov - 3 dec 2023