Foto: Philippe Vogelenzang

Khôra

Astrid Boons / Korzo
di 4 jun 20:30
  • di 4 jun
    20:30
    Grote Zaal - geplaceerd

We zitten in de problemen. Of het nu oorlog in Europa is of een klimaatnoodsituatie: we worden continu geconfronteerd met acute, existentiële zorgen die onze soort bedreigen. In Khôra filosofeert Astrid Boons over een postmenselijke wereld en de maatschappelijke ontbinding die we doormaken.

For English see below

Postmenselijk, omdat we ons steeds meer wenden tot een toekomst waarin technologie leidend is. En ontbinding omdat de ruimte voor het lichaam in deze toekomst steeds kleiner wordt. Wat is de impact van deze ontkenning van onze geleefde lichamelijke ervaring? En wat betekent dat voor ons gevoel van mens-zijn? In Khôra, haar meest ambitieuze productie tot dusver, probeert Astrid Boons antwoord te geven op deze vragen. Vijf performers omarmen verschillende mogelijkheden van belichaming en zoeken naar manieren om zich weer te gronden in onze menselijkheid.

ENG

We are in trouble. Whether it's war in Europe or a climate emergency, we are constantly faced with acute, existential concerns that threaten our species. In Khôra, Astrid Boons philosophizes about a posthuman world and the social dissolution we are going through.

Posthuman because we are increasingly turning toward a future in which technology is leading. And dissolution because the space for the body in this future is getting smaller and smaller. What is the impact of this denial of our lived bodily experience? And what does it mean for our sense of being human? In Khôra, her most ambitious production to date, Astrid Boons attempts to answer these questions. Five performers embrace different possibilities of embodiment and search for ways to re-ground themselves in our humanity.  

Credits

concept & choreography Astrid Boons
dancers Karolina Szymura, Spencer Dickhaus, Amy Josh, Matilde Tommasini, Lukas Karvelis
composer Miguel Angel Clerc Parada
set + light design Zaza Dupont
costume Bregje van Balen
dramaturgy Eva Martinez