Gaja Caruso - Foto: Michiel Landeweerd

Moving Futures Festival: Gaja Caruso / Ashley Ho & Domenik Naue

Crisis of Comfort / Songs for friends: a vinyl
Moving Futures Festival
zo 26 mei 20:30

For English, see below

Moving Futures is hét festival waar je dans van de nieuwste generatie makers in al zijn verschijningsvormen beleeft. Elke avond biedt het festival vernieuwende dans in een royaal uiteenlopend programma. 

 

Programma 26 mei

Crisis of Comfort
Gaja Caruso

Wat is de troost die we zoeken in onszelf en de anderen? Wat is de betekenis van liefde en intimiteit in de hedendaagse tijd? Naast iemand slapen is de meest intieme daad. In een plastic bed vallen twee dansers in slaap, We volgen hun slaapcycli en zien hoe hun bewustzijn en onderbewustzijn troost zoeken in dans. Een muzikale compositie gemaakt van trillingen en opdringerige gedachten.

Songs for friends: a vinyl
Ashley Ho & Domenik Naue

Songs for friends: A vinyl is een album gemaakt voor jou, waar analoge en digitale lichamen verstrikt raken en alles evenzeer geconstrueerd als authentiek is. Met jeugdherinneringen als inspiratiebron creëren Domenik en Ashley een gedeelde wereld vol frictie en intimiteit. Elk element - choreografie, tekst, scenografie en geluid - is handgemaakt door henzelf. Tijdens deze soundtrack navigeren ze verschillende emoties; pijn, dissociatie en veranderingen. Deze persoonlijke ervaring nodigt jou uit tegenover je eigen herinneringen te gaan staan en het recht in de ogen aan te kijken. 

ENG

Program May 26th

Crisis of Comfort 
Gaja Caruso

What is the comfort that we search for within ourselves and the others? What is the meaning of love and intimacy in the specificity of contemporary era? To sleep next to someone is the most intimate act. Two dancers fall asleep. Following the dramaturgy of their sleep cycles, we see their conscious and subconscious minds seek comfort through dance. Set to a musical composition made out of vibrations and intrusive thoughts.

Songs for friends: a vinyl 
Ashley Ho & Domenik Naue

Here is an album we have made for you. This is a record of loss, and also of growing up – which is almost the same thing. As the record plays from outside-in, the rings of trees are growing from inside-out. Time is spiralling and we skip rope across it. Welcome to this living room. Here, memories dismantle, marred by glitches; violence and intimacies yield to each other with tenderness. Pull, push, pull. In the emergent speculative realities, we navigate dissociation and change. This is the place where we created ourselves. Come on in. All is as constructed as it is real.

Songs for friends: a vinyl developed out of the physicality of rope-skipping, a long afternoon of reminiscence, and a co-reading of Hermann Hesse’s Kinderseele and Demian (two novels that delve into a child’s experiences of guilt and shame, of light and shadow). Domenik and Ashley grew up on opposite ends of the world. In this transmedial performance, they have built a shared world out of fractured memories that are charged with violence and intimacy. Each element – choreography, text, scenography, and sound – has been crafted by them, by hand. By placing separate memories into the

Same space, they activate speculative realities in which they navigate hurt, dissociation and change, no longer alone but together. The performance offers a personal, visceral, and sometimes puzzling experience that invites spectators to connect through their own memories.

About Gaja Caruso
Gaja Caruso
is a dancer, dance teacher and theater maker. She was born and raised in the forests of Slovenia, spent several years in Belgium and Hungary, and finally found her place in Groningen. Here she creates new performances and teaches her own, unique interpretation of movement: BodyLab. She is part of the Station Noord program and is supported by partners Club Guy & Roni and Grand Theatre.

About Ashley Ho & Domenik Naue
Ashley Ho & Domenik Naue are a collection of limbs and hearts. They create transmedial performative encounters, playing across dance, poetry, music, and scenographic experiments. They believe in performance as a social practice - a political, intimate process of transforming and being transformed. More than a consistent focus on specific thematics, their works propose a way being with the world, that confronts harshness through vulnerability and playfulness. The collaboration between Ashley and Domenik has been nurtured by friendship, as well as support from institutions such as Dansateliers, workspacebrussels, Over het IJ, De Nieuwe Oost, CAMPO, and Dance Nucleus. Their work has been presented in festivals such as Moving Futures, FAT Leiden, Dansand, Offspring (SPRING Utrecht), and con·tact Contemporary Dance Festival. They graduated from the Dancer/Maker Bachelor’s programme at ArtEZ University of the Arts in 2022, and are currently working between the Netherlands, Belgium, and Singapore. www.ashleyhodomeniknaue.com

Credits

Crisis of cormfort
maker, performer Gaja Caruso 
co-maker, performer Rosie Reith 
composer Rik van de Heuvel 
technical producer Jelle Rebel 
creative producer Agnese Fiocchi 
in collaboration with Station Noord, Grand Theatre

Songs for friends: a vinyl
concept, choreography, scenography, text, sound, performance Ashley Ho & Domenik Naue  
costume Nina Perino 
opening dramaturgical guidance Merel Heering 
closing dramaturgical guidance Ingrid Berger Myhre 
lighting and technical support Edwin van Steenbergen, Quintus Visser 
special thanks to Jill Kupers, Jaz Chen Jiaxin, Kristin de Groot 
production Dansateliers

Meer over de makers

Crisis of cormfort
Gaja Caruso is danser, dansdocent en theatermaker. Ze is geboren en getogen in de bossen van Slovenië, verbleef enkele jaren in België en Hongarije en vond haar plek uiteindelijk in Groningen. Hier maakt ze nieuwe voorstellingen en geeft ze les in haar eigen, unieke interpretatie van beweging: BodyLab. Ze maakt deel uit van het Station Noord programma en wordt ondersteund door partners Club Guy & Roni en Grand Theatre.

Songs for friends: a vinyl
Ashley Ho & Domenik Naue zijn een verzameling ledematen en harten. Ze creëren transmediale performatieve ontmoetingen, waarbij ze spelen met dans, poëzie, muziek en scenografische experimenten. Ze geloven in performance als een sociale praktijk - een politiek, intiem proces van transformeren en getransformeerd worden. Meer dan een consistente focus op specifieke thema's, stelt hun werk een manier voor om met de wereld om te gaan, die hardheid confronteert met kwetsbaarheid en speelsheid. De samenwerking tussen Ashley en Domenik is gevoed door vriendschap en steun van instellingen als Dansateliers, workspacebrussels, Over het IJ, De Nieuwe Oost, CAMPO en Dance Nucleus. Hun werk is gepresenteerd op festivals als Moving Futures, FAT Leiden, Dansand, Offspring (SPRING Utrecht) en con-tact Contemporary Dance Festival. Ze studeerden in 2022 af aan de bacheloropleiding Danser/Maker aan ArtEZ University of the Arts en werken momenteel tussen Nederland, België en Singapore. www.ashleyhodomeniknaue.com

Contextprogramma: 

WIE IS BANG VOOR DANS?

Voel je je soms verloren bij hedendaagse dans? Snap je niet altijd wat de dansers op het podium doen, ondanks de fraaie beschrijvingen op de website? Of misschien ben je wel té goed op de hoogte en te kritisch. Hoe kun je het verloren plezier terugvinden?Natalia Amelia Saied, host in de kunsten, nodigt je uit om anderen te ontmoeten rondom de ervaringen met dans. Om samen de warm-up en de cool down te doen. Ervaren hoe dans betekenisvol kan zijn voor ieder van ons. 
Doe je mee? 

Aanvangstijd 19.30 uur, eindtijd een half uur na einde voorstelling
Taal: Engels
Meld je aan bij het kopen van je kaartje.
Verzamelpunt: bordes in de hal van Theater Bellevue.