foto Marc Domage

21 pornographies

Mette Ingvartsen (DK/BE)
julidans 2024
wo 10 jul en do 11 jul

Na de première werd de voorstelling treffend omschreven als een 'krachttoervoorstelling' door een criticus. Niet zonder reden: de Deense danseres en choreografe Mette Ingvartsen neemt je in haar 21 Pornographies mee naar het sekskasteel van Marquis de Sade, een psychedelische genotsgrot, de Abu Ghraib-gevangenis en een grimmige toekomst met seks-cyborgs.

In haar voorstelling 21 Pornographies betreedt Mette Ingvartsen alleen het podium in wat beschouwd wordt als haar meest duistere en mogelijk grensverleggende werk tot nu toe. Als onderdeel van de serie The Red Pieces, waarin ze de relatie tussen seksualiteit en het publieke domein onderzoekt, richt Ingvartsen haar aandacht nu op onze houding ten opzichte van pornografie. Ze toont overtuigend aan dat deze doordrenkt is van macht, manipulatie en uitbuiting, en dat deze invloed zich uitstrekt tot alle facetten van ons leven.

Even stimulerend, verontrustend, vrolijk als sensueel stort Ingvartsen zich op de geschiedenis van pornografische representaties in kunst en cultuur. Ze is uitgekomen op een reeks van 21 raamverhalen, feitelijke beschrijvingen van situaties met een pornografische karakter, die ze met grote theatrale behendigheid als baboesjka-poppetjes in elkaar weet te schuiven. 

In deze voorstelling neemt Ingvartsen je mee op een reis, beginnend bij de controversiële literaire werk De 120 dagen van Sodom van markies De Sade. Vervolgens voert ze je door de bloeiperiode van de porno-industrie in de jaren zeventig, waarin het naakte lichaam tot een product werd gemaakt. Uiteindelijk beland je bij de hedendaagse vormen van oorlogs-, martel-, en nieuwsporno waar we tegenwoordig al dan niet bewust in worden ondergedompeld.

Hoewel de meeste verhalen in het stuk weinig te maken hebben met expliciete seks, vertonen ze allemaal kenmerken van het pornografische: klinische precisie, gericht op de climax, elementen van geweld en pijn, maar ook humor, opwinding en sensatie. Ingvartsen schakelt behendig tussen de verschillende rollen die ze beschrijft, variërend van een wellustige markies tot een sadistische legerofficier, een poserende mannequin of zelfs een met chocolade bedekt poepgaatje.

Nagesprek

Woensdag 10 juli is er in de zaal gaan dramaturg Johan Reyniers en  choreograaf Mette Ingvartsen met elkaar en het publiek in gesprek.

ENG

21 Pornographies 

After its premiere in 2017, the show was aptly described by a critic as a ‘powerhouse performance’. Not without reason: in her 21 Pornographies, Danish dancer and choreographer Mette Ingvartsen takes you to Marquis de Sade's sex castle, a psychedelic pleasure cave, Abu Ghraib prison, and a grim future with sex cyborgs.

In her performance 21 Pornographies, Mette Ingvartsen enters the stage alone in what is considered her darkest and possibly most groundbreaking work to date. As part of the The Red Pieces series, in which she explores the relationship between sexuality and the public domain, Ingvartsen now turns her attention to our attitude towards pornography. She convincingly shows that it is steeped in power, manipulation and exploitation, and that this influence extends to all facets of our lives.

In a manner that is as stimulating, disturbing, joyful as it is sensual, Ingvartsen plunges into the history of pornographic representations in art and culture. She has arrived at a series of 21 frame stories, factual descriptions of situations of a pornographic nature, which she manages to piece together like babushka dolls with great theatrical dexterity. 

In this performance, Ingvartsen takes you on a journey, starting with Marquis De Sade's controversial literary work The 120 Days of Sodom. She then takes you through the heyday of the porn industry in the 1970s, when the naked body was turned into a product. Eventually you end up with the contemporary forms of war, torture, and news porn we are immersed in these days, consciously or unconsciously.

Although most of the stories in the piece have little to do with explicit sex, they all display characteristics of the pornographic: clinical precision, focused on climax, elements of violence and pain, as well as humour, excitement, and thrills. Ingvartsen deftly switches between the different roles she describes, ranging from a lecherous marquis to a sadistic army officer, a posing mannequin or even a chocolate-covered poop hole.

After talk

Wednessday 10 July there will be an aftertalk with dramaturge Johan Reyniers and choreographer Mette Ingvartsen and audience.

 

"Je kunt geschokt zijn door de duistere kant van plezier, en er ook van genieten. Dat maakt dit stuk intimiderend, weerzinwekkend en tegelijkertijd verleidelijk en buitengewoon krachtig. - Springback Magazine

"You can be shocked by the dark side of pleasure, and also enjoy it. That makes this piece intimidating, repulsive and at the same time seductive and extraordinarily powerful." - Springback Magazine

Credits

Concept, Choreography & Performance  Mette Ingvartsen
Light design Minna Tiikkainen
Sound design Peter Lenaerts
Set Mette Ingvartsen & Minna Tiikkainen
Dramaturgy Bojana Cvejic
Technical director Hans Meijer
Assistant choreography Dolores Hulan
Assistants production Manon Haase & Elisabeth Hirner
Sound technician Adrien Gentizon
Company Management Kerstin Schroth A production of Great Investment

Co-production Volksbühne (Berlin), PACT Zollverein (Essen), Kaaitheater (Brussels), NEXT festival / Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris), Dansehallerne (Copenhagen), BIT Teatergarasjen (Bergen), Julidans (Amsterdam), CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble With the support of Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique National, Musée de la Danse/ Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne & Kustenwerkplaats Pianofabriek Funded by: The Flemish Authorities, The Flemish Community Commission (VGC) & The Danish Arts Council.

Julidans

3 - 16 juli 2024