Er zijn drie verschillende vriendschappen mogelijk: