foto Bart Grietens

My life in excel

Bitter Sweet Dance
di 21 feb 20:30 - 21:30
  • di 21 feb
    20:30 - 21:30
    Grote Zaal - geplaceerd

Een moeder houdt wegens een juridisch geschil over de zorg voor haar twee kinderen noodgedwongen haar leven twee jaar lang bij in een excelsheet. Een werkelijkheid in hokjes; waargebeurd, maar tegelijkertijd veraf van het leven dat ze ervoer. 

For English see below

Hoe verhoudt deze kille data tot de emotionele, mentale en fysieke herinneringen aan die tijd? In een indringend decor en gestuwd door de soundtrack reflecteert choreograaf en performer Liat Waysbort met dans en tekst op deze persoonlijke periode uit haar leven. Herinneringen uit die tijd - frustratie, ongeloof, gebroken dromen, maar ook kracht, vechtlust en gevoelens van absurditeit - worden voelbaar. Haar persoonlijke ervaringen worden aangevuld met een ontnuchterende, theatrale analyse van dataspecialist Dana Ganot over de relatie tussen data en ons dagelijks leven. 

Als dansvoorstelling en performance lecture ineen ontleedt My Life in Excel het emotionele en fysieke leven achter kille data, en geeft het tegelijkertijd een kijkje in de werking van data op ons leven. Een melancholisch, krachtig en licht absurd werk waarin dans, set design, muziek en tekst samensmelten. 

English 

A mother is forced to keep track of her life for two years in an excel sheet because of a legal dispute about the care of her two children. A reality in boxes; true, but at the same time far removed from the life she experienced. How does this cold data relate to the emotional, mental and physical memories of that time? In a poignant setting and propelled by the soundtrack, choreographer and performer Liat Waysbort reflects on this personal period in her life with dance and text. Memories from that time - frustration, disbelief, broken dreams, but also strength, fighting spirit and feelings of absurdity - become tangible. Her personal experiences are complemented by an enlightening, theatrical analysis by data specialist Dana Ganot of the relationship between data and our everyday lives. 

As a dance performance and performance lecture in one, My Life in Excel dissects the emotional and physical life behind cold data, and at the same time gives a glimpse of how data affects our lives. A melancholic, powerful and slightly absurd work that fuses dance, set design, music and text. 

Credits

choreograaf, performer Liat Waysbort
performer, dataspecialist Dana Ganot
artistic associate, dramaturg Annette van Zwoll
decor- en lichtontwerp Edwin Kolpa
kostuums Bernadette Corstens 
muziek Guido Verwer 
tekstregie Grainne Delaney
zakelijke leiding Marten Oosthoek
publiciteit Fien Lute 
productie Athina Liakopoulou
techniek Mathisse Coornaert

met dank aan Korzo Theater 

My Life in Excel wordt ondersteund door Fonds Podiumkunsten, Amsterdam Fonds voor de Kunst, Fonds21, Prins Bernard Cultuurfonds, Normafonds 

Meer over de makers

Bitter Sweet Dance bestaat uit choreograaf Liat Waysbort, artistic associate Annette van Zwoll en zakelijk leider Marten Oosthoek en per project wordt samengewerkt met onafhankelijke kunstenaars. Verontrustende onderwerpen in de maatschappij lopen als een onderstroom door de sterk fysieke multidisciplinaire voorstellingen die tot in elke vezel van het lichaam doordringen. Dit leidde tot werken als Titanic en Gioia Live. BSD ondermijnt clichés rond leeftijd, gender en lichamelijkheid, rekt definities van schoonheid op en maakt al het menselijke tastbaar. ‘It grabs you by the senses’