Foto: Wieba Photography

Niks Nieuws. Over mijn coming-out als optimist

Monki
THIS IS NOT A CIRCUS 2023
do 12 jan - za 14 jan

Zwaaiend tussen vier palen heet acrobaat Monki ons welkom. Hij wil ons iets vertellen. Hij is optimistisch.

Monki is een optimist en dat wil hij niet meer onder stoelen of banken steken. Uit de kast komen blijkt een opdracht vol twijfels en valkuilen. “Dat is niet hoe de wereld werkt” zegt men, maar hij ziet toch dat het kan! Ook al lijken de anderen soms luider. In deze intieme en fysieke voorstelling met theater, livemuziek en circus krijgen de moodswings de overhand: van klein en ingetogen tot opzwepend up-beat, groots of eenzaam. Optimist Monki krijgt het steeds moeilijker om zijn idealen hoog te houden, want een positief verhaal is eigenlijk best radicaal.

Niks Nieuws. Over mijn coming-out als optimist is de tweede voorstelling uit een drieluik over optimisme van Monki, huismaker van TENT (2021-2024). In en om de palen laat hij ons nadenken over ons negatieve wereldbeeld, de effecten van conventionele nieuwsmedia of onze algemeen heersende blik op de mens. Niet dat hij de slechte kanten van de mens wil verdoezelen, maar hij wil het positieve benoemen om het negatieve aan te pakken. Zo creëert theatermaker Monki de mogelijkheid om elkaar een verhaal te vertellen dat wel eens het verschil zou kunnen maken. Andere voorstellingen uit het drieluik zijn 60% Banaan: een blijde boodschap voor de boze burger (2022). In de vorm van een acrobatische lezing en een feestje met het publiek toont hij aan dat het beter gaat met de wereld dan we denken. Ook Apen vallen uit bomen, het derde luik, wordt verwacht in 2024.

Inclusief nagesprek

do 12 - vr 13 jan
Na afloop gaat Bas van Rijnsoever, dramaturg van de voorstelling, in gesprek met het publiek, maker Benjamin Kuitenbrouwer en regisseur Anouke de Groot. Er wordt hierbij rekening gehouden met bezoeker die vervolgens nog naar de Late Night Show Hold on light gaan kijken.

ENG

 Spoken in Dutch 

Swinging between four poles, acrobat Monki welcomes us. He wants to tell us something. He is optimistic. He is an optimist, and he doesn't want to hide that anymore. Coming out of the closet turns out to be a task full of doubts and pitfalls. "That's not how the world works" people say, but he nevertheless sees that it can be done! Even if the others seem louder at times. In this intimate and physical performance with theatre, live music, and circus, the moodswings take over: from small and subdued to rousing up-beat, grand or lonely. Optimist Monki finds it increasingly difficult to uphold his ideals, because a positive story is quite radical.

Nothing New. About my coming-out as an optimist is the second performance from a triptych on optimism by Monki, house maker of TENT (2021-2024). In and around the poles, he makes us reflect on our negative worldview, the effects of conventional news media or our generally prevailing view of human beings. Not that he wants to gloss over the bad sides of man, but he wants to name the positive to address the negative. In this way, theatre-maker Monki creates the opportunity to tell each other a story that could well make a difference. Other performances from the triptych include 60% Banana: a cheerful message for angry citizens (2022). In the form of an acrobatic lecture and party with the audience, he demonstrates that the world is a better place than we think. Monkeys also fall from trees, the third part, is expected in 2024.

Onderdeel van
THIS IS NOT A CIRCUS

Credits

concept, performance Benjamin Kuitenbrouwer
director Anouke de Groot
dramaturgy Bas van Rijnsoever
lighting design, technology Hessel Hilgersom
coaching music Niels Vermeulen
producer Monki, TENT, Cirklabo 
partners Fonds Podiumkuunten, Amsterdam Fund for the Arts, Circuswerkplaats Dommelhof, Latitude 50, L'Essieu du Batut, Werkplaats Diepenheim, CC Amstel, De Grote Post

Meer over de makers

Benjamin Kuitenbrouwer studeerde af als circusmaker aan de Hogeschool voor de Kunsten, Codarts Circusarts Rotterdam, en specialiseerde zich in dubbele Chinese mast. Dit is een acrobatische discipline die wordt uitgevoerd tussen twee of meer palen van 5 tot 6 meter hoog. In 2017 ging zijn eerste solovoorstelling Not Somewhere Else in première en in diezelfde tijd stichtte hij ook samen met een aantal anderen het in Frankrijk gebaseerde collectief Sous le Manteau. Daarmee specialiseren ze zich in het op grote schaal en in groepsverband toepassen van hun gezamenlijke discipline Chinese paal. In 2019 brachten ze de voorstelling Monstro uit en in dat jaar zag ook Monki’s tweede solovoorstelling Static het licht. Deze is ook onderdeel van de selectie van Circusnext, een Europees label voor vooraanstaande jonge circusmakers. Sinds 2015 is Benjamin als maker betrokken bij TENT. De voorstellingen Being Benjamin (2020) en Jack (2021) werden geproduceerd onder de Nieuwe Makersregeling van het Fonds Podiumkunsten, de fysieke voorstelling 360, in co-regie met Hanneke Meijers, volgde. Sinds 2021 volgt hij als eerste huismaker van TENT een vierjarig makerstraject.

ENG

Benjamin Kuitenbrouwer
graduated as a circus performer from the School of Arts, Codarts Circusarts Rotterdam, and specialised in double Chinese mast. This is an acrobatic discipline performed between two or more poles of 5 to 6 metres high. In 2017, his first solo performance Not Somewhere Else premiered and at the same time, he also founded the France-based collective Sous le Manteau with several others. With this, they specialise in large-scale, group application of their shared discipline Chinese pole. In 2019, they released the performance Monstro and that year also saw the release of Monki's second solo performance Static. This is also part of the selection of Circusnext, a European label for leading young circus makers. Since 2015, Benjamin has been involved with TENT as a maker. The performances Being Benjamin (2020) and Jack (2021) were produced under the New Makers programme of the Performing Arts Fund, the physical performance 360, co-directed with Hanneke Meijers, followed. Since 2021, he has been following a four-year maker trajectory as TENT's first house maker.

This is not a circus

30 nov - 3 dec 2023