The Other Side of The Dance

Diana Niepce (PT)
Julidans 2023
di 11 jul en wo 12 jul

Wie zegt dat lichamen met een beperking machteloos zijn? De Portugese acrobaat, danser en choreograaf Diana Niepce duikt in de dansgeschiedenis en laat zich inspireren door kunstenaars die buiten geldende normen vallen. Hoe vinden niet-normatieve lichamen hun plaats in de dans terug?

For English see below

In eerder werk verbeeldde danser, choreograaf en acrobaat Diana Niepce het proces rond haar zelfherstel na een val uit de trapeze waarbij ze een dwarslaesie opliep. Als performer zoekt ze sindsdien naar nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden, een taal die het lichaam met een beperking introduceert in de ‘gevestigde dansorde’. Daarbij wordt de toeschouwer uitgedaagd om normen rond de esthetiek van het lichaam te laten varen.

In haar solo The Other Side Of The Dance analyseert Niepce de geschiedenis van dans en de hiërarchische principes die het lichaam tot beweging aanzetten. Ze spaart haar eigen lichaam nergens, sterker, ze stelt het zwaar op de proef. Met een minimale enscenering en soms bijtend sarcasme toont Niepce het niet-normatieve lichaam niet als slachtoffer maar als revolutionaire entiteit.

Diana Niepce, die als een van de aansprekendste nieuwe gezichten van de Portugese dans geldt, omschrijft haar dansstuk als ‘een overzicht van het onzichtbare in de dansgeschiedenis’. In een fascinerende reis zet ze de wetten van de fysica rond beweging op de kop, waarbij ze zich laat inspireren door kunstenaars die hun niet-normativiteit tot artistieke identiteit hebben verheven – bijvoorbeeld Bill Shannon, Claire Cunningham, David Toole en Neil Marcus.

In de solo van 35 minuten wordt Niepce op het podium bijgestaan door drie ‘performer assistants’, die haar vergezellen op deze veeleisende, brute reis door een alternatief dansgeschiedenisarchief.

ENG

Revolution of the non-normative body

Who says that bodies with disabilities are powerless? Portuguese acrobat, dancer and choreographer Diana Niepce delves into dance history and draws inspiration from artists who fall outside prevailing norms. How do non-normative bodies find their place in dance?

In previous work, dancer, choreographer and acrobat Diana Niepce depicted the process surrounding her self-recovery after a fall from the trapeze in which she suffered a spinal cord injury. As a performer, she has since then been searching for new ways of expression, a language that introduces the disabled body into the 'dance establishment'. In the process, the spectator is challenged to cast aside norms related to the aesthetics of the body.

In her solo The Other Side Of The Dance, Niepce analyses the history of dance and the hierarchical principles that spur the body on to movement. She does not spare her own body anywhere – quite the opposite, she puts it to a severe test. With minimal staging and sometimes biting sarcasm, Niepce shows the non-normative body not as a victim but as a revolutionary entity.

Diana Niepce, considered one of the most appealing new faces of Portuguese dance, describes her dance piece as "a survey of the invisible in dance history". In a fascinating journey, she turns the laws of physics around movement upside down, drawing inspiration from artists who have elevated their non-normativity to artistic identity – for example, Bill Shannon, Claire Cunningham, David Toole and Neil Marcus.

In the 35-minute solo, Niepce is joined on stage by three 'performer assistants', who accompany her on this demanding, brutal journey through an alternative dance history archive.

Credits

Artistic Direction and Performer Diana Niepce
Creation & Movement Support, Performer assistance Ana Sofia Leite
Investigation Support Carlos Oliveira
Sound Design Gonçalo Alegria
Light Design Carlos Ramos
Costume Design Silvana Ivaldi
Cenography Bruno Capucho - Ohcupa
Rigging João Saraiva e Ricardo Paz
Head of Production and Managing Filipe Metelo e Patrícia Soares


House of Production Produção d’Fusão
Artistic Residence PACT Zollverein (DE), Biblioteca de Marvila - CML, O Espaço do Tempo, Oliva Creative Factory - CMSJM, Teatro da Cerca de São Bernardo
Coproduction Festival Citemor
Support Direção Geral das Artes | Ministério da Cultura, Fundação GDA

Julidans

2 – 16 juli 2023