Een bonte avond, maar dan in de middag

Flauwe bocht naar links

Tijdelijke Toon / Charley el Ranzino e.a
24 mrt
16:00

Een zachte revolutie...

Een bonte avond, maar dan in de middag

Gewapend met woorden flirt dichter Tijdelijke Toon met de ruimte, de mogelijkheden van het theater en het zogenaamde ‘publiek’. Zijn verschijning is een zachte revolutie.

Alle onderbuikgevoelens mag je zelf meenemen. 

Credits

van, met Tijdelijke Toon e.a